Arkiverade nyheter

 • SKK Play för uppfödare onsdagen den 19 september 19:30

  Vad är ED? Varför ska jag röntga min hund? Hur bedöms röntgenbilder?
  - det är frågor som ni får svar på i 2018-års program i serien SKK Play för uppfödare.

  Det är fjärde programmet i serien SKK Play för uppfödare som Svenska Kennelklubben producerar och premiärvisning sker onsdagen den 19 september kl. 19.30.

  Programmet kommer att handla om ett ämne som hamnat lite i skymundan, nämligen armbågsledsdysplasi eller som det också kallas ED (elbow dysplasia).

  SKKs avdelning för avel och hälsa upplever att förståelsen för ED, och de kliniska problem det ofta ger upphov till, är mindre utbredd än för HD bland såväl uppfödare som avelsråd och vanliga hundägare. ED ger i många raser kliniska symptom hos den enskilda individen i större utsträckning än vad HD gör. Detta är något som SKK vill öka kunskapen om. I programmet kommer ni att få träffa SKKs avläsare, forskare, genetiker och veterinärer som uttalar sig i ämnet.

  Programmet vänder sig i första hand till uppfödare men kan säkert vara intressant även för andra målgrupper. Längden kommer att vara runt 30 minuter.

  Vi hoppas ni tar tillfället i akt och samlar klubbens medlemmar för en gemensam aktivitet. Ta gärna hjälp av Studiefrämjandet som är SKKs studieförbund. Studiefrämjandet kan hjälpa till med era arrangemang. Det kan till exempel vara planering, lokaler, utrustning eller marknadsföring. Så ta kontakt med din lokala avdelning i Studiefrämjandet för att se vad dom kan hjälpa er med. Har ni inte redan en etablerad kontakt kan ni hitta kontaktuppgifter via www.studieframjandet.se, på första sidan väljer man först ort och sedan län för att hitta vilken avdelning som finns närmast er.

 • VIKTIGT ANGÅENDE ÅRETS AUSSIE 2017!

  Vi är glada att Årets Aussie är ett uppskattat inslag i klubben och att det engagerar så många! Vi ser att besöksstatistiken på hemsidan peakar både när formuläret för inskick öppnas och när listorna publiceras, vilket är så roligt! För 2017 hade vi dessutom gjort ganska många förändringar i reglerna, som alla utom en slagit väl ut: 

  Under åren har styrelsen fått synpunkter på att vi utsett Årets Aussie i grenar där endast ett ekipage skickat in resultat. Vi började då med att tydligt markera vid vinnarbilderna på hemsidan hur många som deltagit i varje gren och hur stor konkurrensen – från aussies – varit.

  För 2017-års resultat beslutade vi att ta det ett steg längre och utse Årets Aussie i grenar med minst tre inskickade resultat – för konkurrensens skull och för att priset skulle behålla sitt värde. Vår intention var ALDRIG att missgynna eller mindre uppmärksamma ekipage som tävlat och visat upp vår ras i grenar där aussien kanske inte är så vanlig eller i grenar där inte så många tävlingstillfällen ges. Tvärt om! Men vi hade endast Årets Aussie i fokus och tänkte inte steget längre.

  Vi har tagit till oss av de argument och den kritik som inkommit och ändrar vårt beslut: Alla som kommit först i listorna blir Årets Aussie, oavsett hur många som skickat in resultat!

  Resultatlistorna hittar ni under Resultat -> Årets Aussie 2017

 • E-poststrul

  Uppdatering: Åtgärderna som vidtagits börjar nu få effekt så vi hoppas detta problem ska vara löst. Dock kan det dröja en stund till innan alla e-postleverantörer fått den nya informationen om hur mail till @sask.nu ska levereras.


  Det är för tillfället problem vidarebefordran av e-post som skickas till @sask-nu-adresser.
  Hurvida mailen går fram eller inte till alla mottagare beror på vilken epost-leverantör som var mottagare har och konsekvensen blir att man får tillbaka ett felmedelande från leverantören som nämner vilka (privata) adresser som ditt mail inte kunde levereras till.

  Vi ber er ha överseende med detta under tiden problemet åtgärdas.
  Mailadressen webmaster@sask.nu fungerar fortfarande och jag kan därifrån skicka vidare till rätt mottagares privata mailadress om det är någon information som behöver nå styrelsen omgående. Alternativt skicka direkt till mottagarens privata mailadress om ni känner till den. (Gör det gärna tydligt att meddelandet gäller SASK.)

  Det meddelas här när e-posten fungerar normalt igen.

  Mvh Henrik,
  webmaster

 • Årsmöteshandlingar 2018

  Nu finns årsmöteshandlingarna tillgängliga här och under Klubben->Styrelsen->Protokoll.

   

  OBSERVERA! Kommer du till årsmötet så anmäl dig till sekreterare@sask.nu så lunch m.m. kan koordineras.
  Du behöver även skriva ut eller på annat sätt själv ta med dig årsmöteshandlingarna.

 • Guldtackan upphör som ett SASK-arrangemang fr.om i år.

  Det har kommit till styrelsens kännedom att Guldtackan upphör i rasklubbens regi.

  2017 blev därför sista året som klubben stod bakom tävlingen.

  Vi beklagar detta, då denna vallhundstävling har drivits i SASKs regi under flera år.

  Tack till alla som engagerat sig och som har tävlat. 

Sidor