Arkiverade nyheter

 • Årets Aussie 2019

  Nu är det än en gång dags för Årets Aussie!

  Formuläret öppnar natten till 1/1 och alla svenskregistrerade aussies är välkomna att skicka in sina resultat tagna under 2019 för att tävla om att bli Årets Aussie i respektive gren. Har man deltagit i minst två grenar kan man även skicka in till att bli Årets Aussie Allround!

  Reglerna är nu uppdaterade på Regelsidan och Formuläret finns som vanligt tillgängligt fram till februari.

  Lycka till och Gott Nytt År,
  nskar Styrelsen och Webmaster!

 • Ny uppfödarlista!

  Stora nyheter för uppfödare och valpköpare!

  Styrelsen och avelsrådet har under hösten tagit fram ett nytt format på uppfödarlistan som ett led i klubbens ständiga arbete med RAS (rasspecifika avelsstrategier) och för att öka informationen till valpköpare. Det är rasklubbens skyldighet att arbeta för att uppnå de avelsstrategier som finns fastlagda i RAS och att sprida kunskap och insikt bland uppfödare och hundägare i enlighet med SBK:s verksamhetsmål. Det nya formatet på uppfödarlistan framhäver därför en uppfödares tre senaste kombinationer av föräldradjur, deras meriter och MH-status, samt den totala andelen MH:ade valpar.

 • Raskompendium och aktiviteter för 2020

  Nu går det att beställa ett helt nytt Raskompendium från Shop-sidan! Det innehåller rasstandarden tillsammans med klubbens kommentarer av olika exteriöra detaljer samt illustrationer på önskvärt - och i ett par fall icke önkskvärt - samt bilder på goda exempel. Allt bygger på fakta från exteriörkritiker och exteriörbeskrinvningar och kompendiet är ett viktigt verktyg för exteriödomarna, uppfödare och andra rasintresserade. Exteriören är en mycket viktig del av en vallnings- och brukshunds funktion – till vardags såväl som i arbete.

  Läs mer på Shop-sidan där betalningsuppgifter finns.

  Under Aktiviteter och i Kalendern finns nu datum utmarkerade för några stora händelser under 2020, mer info kommer allt eftersom.

 • MH-diplom!

  Från och med 2019 kan du som medlem i SASK ansöka om ett MH-diplom som visar din hunds unika spindeldiagram.

  För mer information gå in på Ansökan MH Diplom under Resultat.

 • Regler Årets Aussie 2018

  Nu finns de uppdaterade reglerna för Årets Aussie att tillgå under Resultat -> Årets Aussie.

  Den enda gren som ändrats jämfört mot 2017 är Nose Work. Poängtabellen är uppdaterad och kravet på att skicka med protokollkopior har slopats.

 • SKK Play för uppfödare onsdagen den 19 september 19:30

  Vad är ED? Varför ska jag röntga min hund? Hur bedöms röntgenbilder?
  - det är frågor som ni får svar på i 2018-års program i serien SKK Play för uppfödare.

  Det är fjärde programmet i serien SKK Play för uppfödare som Svenska Kennelklubben producerar och premiärvisning sker onsdagen den 19 september kl. 19.30.

  Programmet kommer att handla om ett ämne som hamnat lite i skymundan, nämligen armbågsledsdysplasi eller som det också kallas ED (elbow dysplasia).

  SKKs avdelning för avel och hälsa upplever att förståelsen för ED, och de kliniska problem det ofta ger upphov till, är mindre utbredd än för HD bland såväl uppfödare som avelsråd och vanliga hundägare. ED ger i många raser kliniska symptom hos den enskilda individen i större utsträckning än vad HD gör. Detta är något som SKK vill öka kunskapen om. I programmet kommer ni att få träffa SKKs avläsare, forskare, genetiker och veterinärer som uttalar sig i ämnet.

  Programmet vänder sig i första hand till uppfödare men kan säkert vara intressant även för andra målgrupper. Längden kommer att vara runt 30 minuter.

  Vi hoppas ni tar tillfället i akt och samlar klubbens medlemmar för en gemensam aktivitet. Ta gärna hjälp av Studiefrämjandet som är SKKs studieförbund. Studiefrämjandet kan hjälpa till med era arrangemang. Det kan till exempel vara planering, lokaler, utrustning eller marknadsföring. Så ta kontakt med din lokala avdelning i Studiefrämjandet för att se vad dom kan hjälpa er med. Har ni inte redan en etablerad kontakt kan ni hitta kontaktuppgifter via www.studieframjandet.se, på första sidan väljer man först ort och sedan län för att hitta vilken avdelning som finns närmast er.

Sidor