Valberedningens preliminära förslag för 2021/2022

Hej alla SASK-medlemmar

Svenska Australian Shepherdklubbens (SASK:s) valberedning kommer här med sitt preliminära förslag till styrelse och övriga förtroendevalda 2021. Förslaget är skickat till alla medlemmar på mejl. SBK har nya stadgar vilka bland annat innebär att klubbarnas valberedningar ska föreslå nya styrelsekandidater senast den 15 november och presentera förslaget för medlemmarna. Vi ligger tyvärr lite efter i tidsplanen. Nedan finns valberedningens förslag inför årsmötet 2021:

Ordförande: Vakant nyval 1 år
Vice ordförande: Liz Knutsson nyval 2 år
Sekreterare: Maria Sjöberg nyval 2 år
Ledamot 1: Jenny Nyberg nyval 2 år
Suppleant 1: Agnetha Andersson nyval 2 år
Revisor 1: Ingela Bergare omval 1 år
Revisor 2: Vakant nyval 1 år
Revisorssupleant 1: Camilla Appelgren omval 1 år
Revisorssuppleant 2: Jenny Naartijärvi omval 1 år
Årsmötesordförande: Vakant  

Enligt de nya stadgarna kan du som medlem nominera ytterligare kandidater till styrelsen eller andra förtroendeposter genom att skicka ett förslag till styrelsen. Det är viktigt att du tydligt anger att det är ett förslag till kandidat till styrelsen eller till en annan förtroendepost.

Förslaget ska ange:

  • vilken funktion som avses
  • namn på kandidaten
  • en kort presentation
  • notering om att den föreslagne personen kandiderar samt dennes kontaktuppgifter

 

Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad. Förslagen mejlas till sekreterare@sask.nu

Valberedningen består av följande personer:

Sammankallande: Veronica Hageus
Ledamot 1: Linnéa Lundberg
Ledamot 2: Vakant

Valberedning att välja på årsmöte 2021:

Sammankallande Nyval 1 år, Ledamot 1 Nyval 2 år, Ledamot 2 Fyllnadsval 1 år

Pågående mandat i styrelsen från årsmöte 2020:

Kassör Maria Romner
Ledamot 2: Emelie Merenius
Ledamot 3: Lea Edberg
Suppleant 2: Jenny Åström

Hälsningar,

Valberedningen gm Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben