Valpkullar

Nedan återfinns valpkullar vars uppfödare har förbundit sig att både följa Svenska Kennelklubbens regler och riktlinjer och rasklubbens krav för valphänvisning. Ansvaret för varje valpkull vilar helt på uppfödaren. Observera att rasklubben inte kan ta ansvar eller ge några garantier för valpens hälsa, exteriör eller mentalitet. Rasklubbens roll är att arbeta strategiskt för en god rasutveckling samt utbilda och engagera uppfödare och andra intresserade av rasen.

Uppfödaren ska följa Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler och registreringsbestämmelser. Rasklubben värnar om att aussien förblir en sund och frisk ras, varför vi har  mer specifika krav på avelsdjur än Svenska Kennelklubbens (SKK:s) grundläggande krav för registrering av valpar.

Svenska Australian Shepherdklubben har utöver våra krav tagit fram rekommendationer för avelsdjur, (läs mer på Krav och rekommendationer för valphänvisning) vilket är bra för dig som valpköpare att läsa igenom och kolla upp om avelsdjuren följer rekommendationerna. 

Födda kullar

8 aprKullen föddes detta datum.Kullen uppfyller SASKs samtliga krav & rekommendationer för valphänvisning.
Chaspades Tenacious Rhyolite&Wow Lixoms Pocket Full Of Dreams
4 tikar, 4 hanar

Vi rekommenderar att du som valpköpare:

 

  • låter det ta tid! Det är värt att lägga ner tid på research innan du bestämmer dig för att ens titta på valpar – väl framme vid valplådan är det få som klarar av att vara rationella. Tänk på att det är en vuxen hund du kommer att leva med och inte valpen.
  • tänker på att Australian shepherd är en arbetande ras, varför du självklart behöver fundera på om det är rätt ras för dig och ditt liv för att få en så behaglig vardag som möjligt tillsammans med din hund.
  • tar reda på fakta om rasen från säkra källor (exempelvis SASK + andra länders rasklubbar, SKK, SBK och litteratur). Vi rekommenderar dessutom att du ställer många och samma frågor till flera olika ägare och uppfödare av rasen för att du lättare ska kunna bilda dig en egen uppfattning.
  • läser igenom vår rasspecifika avelsstrategi (RAS) som omfattar både mentalitet och hälsa, för att få en uppfattning om rasklubbens arbete för att bibehålla en sund och frisk ras. Här kan du få bra information för att hjälpa dig med dina frågor och din faktainhämtning.
  • inte blir ”förblindad” av din tilltänkta valps föräldrars ev. meriter, tester och förkortningar, utan ta reda på fakta vad dessa står för och vad de innebär. Även om detta hittar du mer information här på vår hemsida.
  • Ta reda på fakta om valpens släkt! Avel handlar om mer än bara föräldradjuren. Mycket information kan du hitta på Svenska kennelklubbens (SKK) Avelsdata och/eller SKKs Hunddata.
     
  • Träffa gärna både tik och hane i den tilltänkta kombinationen. Kontakta gärna ägare av hundar från din tilltänkta kennel samt släktingar till föräldrarna i din tilltänkta kombination och se om du får ställa några frågor/träffa hundarna för att kunna få en bredare bild om hundarnas mentalitet och hälsa.

 

Läs mer om de avelsrekommendationer och krav SASK ställer till dig som annonsör.

 Kullen uppfyller SASKs krav & rekommendationer för valphänvisning.
 Kullen uppfyller SASKs krav för valphänvisning.