Medlemskap

Som medlem i Svenska australian shepherd klubben (SASK) får du:

Aussietidningen 3-4 ggr per år, ett måste för aussieägaren! Du får rapporter från läger, föredrag och andra aktiviteter som pågår med aussie i fokus. Du kan också läsa flera intressanta artiklar, t ex uppfödarintervjuer, hälsoläget hos rasen, historiska tillbakablickar, träningstips, insändare och mycket annat. Möjlighet att gå kurser, delta i träningsläger, tävla bruks, lydnad, agility, utställning m.m. Delta i aussieträffar och aktiviteter som anordnas av alla lokalområden. Helbetalande medlem (A) får även tidningen Brukshunden från Svenska brukshundklubben (SBK) 8 ggr/år.

Som medlem i SASK har du förtur till alla våra arrangemang. Alla medlemmar har möjlighet att ansöka om Årets Aussie baserat på det gångna årets resultat, samt diplom när din hund erövrat s.k. championtitel.


Vid frågor kring medlemskap kontakta:

Medlemsansvarig Monica Gahlin
medlem@sask.nu


Medlemsavgifter 2020

Det är mycket viktigt att Ni följer nedanstående anvisningar!

Nyhet! Nu kan du registrera dig som ny medlem digitalt!

Vill du bli ordinarie medlem eller ungdomsmedlem hos oss, anmäler du dig här. Vår lokala avgift är 200 kr, övriga kostnader och annan information står på SBKs anmälningssida! Har du frågor om det nya registreringsförfarandet, maila till medlem@sask.nu, så vidarebefordrar vi din fråga till SBK.

När du blivit medlem kan du sedan maila ditt medlemsbevis till medlem@sask.nu för att direkt få senaste numret av Aussietidningen!

Utlands- och familjemedlemmar kan än så länge inte anmäla sig via ovan länk, utan det fungerar som hittills.


OBS! Kontrollera först om du kan anmäla dig digitalt ovan innan du använder det gamla förfarandet nedan.

Nya medlemmar betalar till SASKs pg 25 08 71-1 eller swish 123 037 8422.
Följade uppgifter skickas antingen via mail till medlem@sask.nu eller skrivs i meddelanderaden vid insättningen:

- Namn

- Adress

- Personnummer

- Epostadress

Utan en e-postadress i registret kan man inte skriva ut sitt medlemsbevis, ta reda på sitt medlemsnr eller ändra i sina adressuppgifter via Mina sidor på SBKs hemsida. Det räcker t ex inte med ert SBK medlemsnr om ni ska bli D-medlemmar! Vid ev. familjemedlemskap, måste vi få både namnet och personnumret på familjemedlemmen. Vi är tacksamma för att ni även skriver i meddelanderaden vad betalningen avser.

Förnyelse av medlemskapet sker rullande med en årlig avi från SBK centralt.

Helbetalande - 600 kronor
Denna medlemsform innehåller både den centrala (400 kr) och den lokala avgiften (200 kr). Som helbetalande blir du alltså medlem i både SBK och i SASK.
Delbetalande - 200 kronor
Observera att D-medlem måste inneha A-medlemskap i lokal brukshundklubb eller annan rasklubb under SBK. Ange SBKs medlemsnr för ert A-medlemskap vid inbetalning till SASK.
Familjemedlem - 100 kronor
Familjemedlem kan du bli om någon i din familj redan är ordinarie medlem i SASK, hel- eller delbetalande. Detta medlemskap måste anslutas till ett ordinarie medlemskap i samma familj/adress. Ange namn, personnummer och medlemsnummer på den ordinarie medlemmen! Som familjemedlem får man ingen egen Aussietidning.
Utlandsmedlem - 730 kronor
Självklart får även våra utlandsmedlemmar Aussietidningen postad till sig. (530 kr till förbundet, 200 kr lokalt)

Ungdom

Är du mellan 7 och 25 år kan du betala 300 kr till Sveriges Hundungdom (SHU) och välja SBK/SASK som det andra – kostnadsfria – medlemskapet. Då får du två medlemskap för priset av ett.

Läs mer och anmäl dig via http://shu.se.

VIKTIGT! När du fått din bekräftelse från SHU måste du maila till medlem@sask.nu för att få ditt medlemsbevis och senaste numret av Aussietidningen.

Väljs i stället SBK/någon lokal brukshundklubb, kan man därefter bli delbetalande medlem i SASK. Men först när förstahandsvalet är registrerat hos SBK centralt och ett medlemsnummer har tilldelats i SBK’s register. Ange detta när ni betalar in avgiften till SASK som D-medlem.