MH-Diplom

Från och med 2019 kan du som medlem i SASK ansöka om ett MH-diplom som visar din hunds unika spindeldiagram. Mentalbeskrivning är viktigt för rasklubben att du genomför - och då helst när din hund är mellan 12-18 månader. De flesta uppfödare informerar dig om detta redan när du köper din valp - och anordnar också ett s k kull MH vid aktuell tidpunkt. Du hittar mer information om MH och rasens MH-idealprofil på hemsidan.
 
Formuläret för ansökan finns här.
Priset är 50 kr och diplomen samlas ihop och postas när rasklubben har fått ett antal ansökningar. Du får en bekräftelse på din ansökan via länken. Information om inbetalning - som kan ske både via swish och pg - hittar du också där. Välkommen med din ansökan!