Avelsutbildning

SASKs Avelsutbildning vänder sig både till uppfödare och avelsintresserade hanhundsägare samt presumtiva uppfödare av australian shepherd.

Utbildningen är i första hand nätbaserad, vilket innebär att oavsett var du bor så kan du delta hemifrån via din dator. Studierna bedrivs genom att du läser material, diskuterar det med övriga deltagare i ett arbetsrum på Svenska brukshundklubbens (SBKs) hemsida samt har nätbaserade möten med hjälp av ett konferenssystem (Skype eller dylikt). Det finns även möjlighet att bilda studiegrupper på en fysisk ort om ni är flera som bor nära varandra och föredrar att träffas istället.

Utbildningen baserar sig på de huvudindelningar som finns i klubbens rasspecifika avelsstrategier (RAS) och omfattar ca 35–40 timmar inklusive eget arbete. Material kommer att gå att ladda ner från nätet men kan även postas ut vid behov.

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat på slutuppgiften får du ett diplom samt möjlighet att använda klubbens avelsutbildningslogotyp. Logotypen kommer att finnas vid ditt kennelnamn på uppfödarlistan här på SASKs hemsida och du får även använda den på din egen hemsida. Är du hanhundsägare kommer du också få tillgång till logotypen som kan sättas vid t ex hundens namn på hanhundslistan eller användas fritt på din hemsida.

Utbildningen planeras att hållas vartannat år, under hösten (8–10 platser). Medlemskap i SASK är ett måste. Utbildningen är kostnadsfri för alla som finns med på uppfödar- eller hanhundslistan. För övriga SASK-medlemmar är kostnaden 500 kr.

Då intresset varit stort för de utbildningar som genomförts hittills, har en antagningsordning tagits fram. Platserna fördelas enligt följande:

  1. Uppfödare med kennelnamn som finns med på uppfödarlistan.
  2. Tikägare/hanhundsägare som planerar att ha sin tik/hane i avel inom 1 år.
  3. Tikägare/hanhundsägare som vill ha sin tik/hane i avel i framtiden.


Hösten 2021 planeras nästa kurs.
För mer information, frågor eller intresseanmälan, maila sekreterare@sask.nu.