Shop

Raskompendium

I oktober 2019 var det vår tur att på nytt presentera vår ras inför exteriördomarkåren. 2012 gick senaste konferensen av stapeln, så således 7 år sedan sist. Konferensen är för alla svenska exteriördomare som är godkända att döma australian shepherd, med syfte att fräscha upp raskunskaperna. Till denna domarkonferens har ett nytt uppdaterat raskompendium tagits fram, som innehåller rasstandarden tillsammans med klubbens kommentarer av olika exteriöra detaljer. Där finns också illustrationer på önskvärt – och i ett par fall icke önskvärt – samt bilder på goda exempel. Allt bygger på fakta från exteriörkritiker och exteriörbeskrivningar. Kompendiet är inte bara ett viktigt verktyg för exteriördomarna, utan också för uppfödare och andra rasintresserade. Exteriören är en mycket viktig del av en vallnings- och brukshunds funktion – till vardags såväl som i arbete.

Kompendiet är i A4-format, 20 sidor i 4-färg. Nu kan du köpa ditt exemplar för 150 kr inklusive porto!

Maila din beställning till kassor@sask.nu och betala in till klubbens PG 25 08 71-1 eller Swish 123 037 8422 när du fått en bekräftelse. I beställningen skriver du namn och postadress. Märk sedan insättningen med ”Raskompendium”.


 

Bor du utanför Sverige och vill beställa?.

Dessa uppgifter behöver du:
IBAN: SE49 9500 0099 6018 0250 8711
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Kontoägare: Svenska Australian Shepherdklubben
c/o Cecilia Risvall
Trädgårdsvägen 10
821 61 Arbrå
Sverige