Uppföljningsenkät

Hej!

Du har nyligen medverkat i en SASK-aktivitet och vi vill nu gärna få dina synpunkter om hur du upplevde arrangemanget. Ris och ros, så att vi får veta om vi måste förbättra något, eller om allt var så lyckat att du gärna skulle medverka en annan gång! Sist i formuläret finns utrymme att fritt skriva synpunkter, motiveringar och förslag.

Informationen du lämnar kommer endast att behandlas inom styrelsen och insamlas som uppföljning i syfte att göra så lyckade arrangemang som möjligt i framtiden. Om en fråga inte är relevant för dig eller för den aktivitet du har varit på, hoppar du bara över den.

Fyll i enkäten en gång per arrangemang. Bestod arrangemanget av flera delar, kryssa bara för den eller de delar du deltog i.

Sätt kryss där det känns lämpligt. Fält med en röd stjärna (*) är obligatoriska, allt annat är frivilligt.

Tack för att du tar dig tid!

Styrelsen SASK

Flera kryss är möjliga, kryssa tex i både Tävlande och Kursdeltagande om Arrangemanget innehöll både och, och Du deltog i båda delarna.
(Innefattande t ex dennes pedagogik, engagemang, kunskap)
(Innefattande t ex dennes pedagogik, engagemang, kunskap)
(Innefattande t ex dennes engagemang, kunskap, bemötande)
(Innefattande t ex dennes engagemang, kunskap, bemötande)
(Innefattande t ex dennes pedagogik, engagemang, kunskap)
(Innefattande t ex tid per hund, nya kunskaper, träningsplats, deltagarkostnad)
(Innefattande t ex organisering, anläggning, domare, svårighetsgrad, deltagarkostnad, konkurrens, prisbord)
(Innefattande t ex toaletter, mat, parkering, miljö, tidsplanering)
(Innefattande t ex engagemang, bemötande, planering)