Ansökan Hanhundsförmedling

Kraven är framarbetade med utgångspunkt från intentioner i SASK:s RAS-dokument och är en följd av den utveckling som skett i rasen. Kraven kan komma att ändras som ett led i arbetet med RAS.

Förmedlingen är gratis. Hanhundsägaren ansvarar själv för att meddela om nya meriter tillkommer eller om något viktigt ändrats. Endast hanhundar som uppfyller kraven för hanhundsförmedling kan skickas in. Hanhunden får stå med på förmedlingen tills att den fått 5 kullar/25 avkommor, beroende på vad som uppnås först. Hanhundsägaren förväntas följa SKK och SBKs grundregler, samt grundkraven för registrering av australian shepherd. Var speciellt uppmärksam på upplysningsplikten. Bifoga bild på hanhunden. För att förmedla din hane på SASKs hemsida, krävs att du är ordinarie medlem, hel- eller delbetalande. Ange ditt medlemsnummer i SASK/SBK vid ansökan. Är du inte redan medlem, är du varmt välkommen att bli det. Läs mer om våra medlemskap.

 • HD – Hanhunden ska vara röntgad med A eller B, eller motsvarande enligt annat system.
 • Ögon – Hanhunden ska vara ögonlysta u.a. avseende tecken på ärftlig ögonsjukdom efter 24 månaders ålder.
 • MH – Hanhunden skall vara MH beskriven med kryss i alla rutor.
  • Skottfasthet – Hanhunden skall vara beskriven med värdesiffrorna 1-3 på momentet skott på MH.
  • Social osäkerhet – Hanhunden får inte ha värdesiffra 1 på momentet hantering på MH (1c).
 • Ålder på avelsdjur – Hanhunden ska vara över 36 månader.
 • Exteriör utvärdering - Hanhunden ska ha godkänd exteriörbeskriven alternativt vara utställd i öppen klass/bruksklass med minst 2:a eller Very Good i kvalitetspris.
 • Provmerit bruksprov/vallning – Hanhunden ska ha uppnått minst något av följande krav:
  • Godkänd lägre klass på bruksprov
  • Tjänstehundscertifikat
  • Godkänt officiellt vallprov från SVAK eller annan officiell klubb (FCI eller FCI-ansluten)
  • Minst 1 leg OTD/OFTD (ASCA) eller motsvarande i ev. kommande AKC-prover. Leg skall vara taget på får eller nöt.
   (OTD: Open Trial Dog, OFTD: Open Farm Trial Dog)
  • BSL2
  • IPO1

Ansökningformulär för annons

Hund
MH
Exteriör utvärdering
Hanen uppfyller minimikraven för Exteriör utvärdering.
Hanen har dessa meriter inom exteriör utvärdering.
Provmerit bruksprov/vallning
Hanen uppfyller minimikraven för Provmerit bruksprov/vallning.
Hanen har dessa meriter inom bruksprov/vallning.
En fin högupplöst bild!
Filer måste vara mindre än 8 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png.
Ägare