Regler för Årets Aussie

Runt årsskiftet öppnas inskickningsformuläret för att delta i Årets Aussie. Insamlingen avslutas och sammanställs normalt innan årsmötet, där även vinnarna presenteras och får ta emot priser i respektive gren.

Årets Aussie utses varje år i grenarna:

 • Allroundaussie
 • Agility
 • Bruks
  • Spår
  • Sök
  • Rapport
  • Skydd
  • Patrullhund
 • Heelwork to Music
 • IPO
 • BSL
 • Freestyle
 • Lydnad
 • Rallylydnad
 • Utställning
 • Vallning (SVAK)
 • Vallning (ASCA)

Vinnarna utses efter varje kalenderår och presenteras i samband med årsmötet där även pris delas ut. Ägaren till hunden ska vara medlem i SASK vid tävlingsårets slut och hunden ska vara svenskregistrerad.

Resultaten följer hunden, dvs. resultaten kan ha uppnåtts med olika förare. Ofullständiga resultat tas inte med i beräkningen. Resultaten ska skickas in senast den 31 januari året efter tävlingsåret. Resultatens riktighet kan komma att kontrolleras via SKK:s hemsida mm. För vallning ska kopia på protokoll bifogas.

De senaste reglerna finns att tillgå här:


Resultat från tidigare Årets Aussie finns på Resultatsidan samt i arkivet under respektive år.