Ansökan om diplom

 

Diplomen delas ut på vårt årsmöte i mars och vi uppskattar om någon kan ta det till dig då, om du inte själv kan komma (så spar vi på portokostnaden). Annars postar vi det till dig efteråt.

Obs! Ansökan gäller endast innevarande årets titlar (dvs inte hundens tidigare titlar) sista datum att ansöka är den 31 jan. efterföljande år.

Du får ett kvitto på att vi har mottagit din ansökan.

OBS! Fr o m 2018 tar vi ut en avgift på 30 kr/diplom för att täcka delar av tryck, kuvert och porto.

Betalningen görs i samband med din ansökan genom att swisha 30 kr till vår kassör klubben på swish 123 037 8422 och uppge ditt namn + "diplomansökan" alternativt betala in 30 kr till pg 250871-1 och uppge ditt namn + "diplomansökan". 

Jag ansöker diplom för följande titel/championat:

Ange namnet utan titlar.