Ansökan om diplom

 

Diplomen delas ut på vårt årsmöte i mars och vi uppskattar om någon kan ta det till dig då, om du inte själv kan komma (så spar vi på portokostnaden). Annars postar vi det till dig efteråt.

Obs! Ansökan gäller endast innevarande årets titlar (dvs inte hundens tidigare titlar) sista datum att ansöka är den 31 jan. efterföljande år.

Du får ett kvitto på att vi har mottagit din ansökan.

Jag ansöker diplom för följande titel/championat:

Ange namnet utan titlar.