Championhundar

På den här sidan vill vi lyfta fram aussies som har visat framtassarna inom olika områden och som bekräftar att aussien är en mångsidig hund som kan nå framgångar! Hunden måste vara svenskregistrerad och ha erövrat någon av följande officiella titlar för att få vara med här: Championat, Tjänstehundstitel eller GK VALLH PR samt WTCH (inoff.)

Ang. Australian shepherd och championat i internationella grenar

Då vår ras inte finns upptagen i regelverket över de raser som enligt internationella kennelklubben (FCIs) har krav på provmerit för att erhålla CACIT, så kan den inte få championtitel i de internationella bruksgrenarna. Exempel på internationella bruksgrenar är Nordic Style, IPO, BSL, FH och IPO-R. Det innebär å andra sidan att vår ras kan få CACIB på internationella utställningar utan provmerit och därmed erhålla championtiteln C.I.B.

Australian shepherd är självklart välkomna att tävla i samtliga ovan nämnda grenar enligt de regler som finns, då det endast är championattiteln som den inte kan erhålla. Mer information finns på FCI’s hemsida.

Har din hund erövrat en av nämnda titlar?

Skicka följande uppgifter till webmaster@sask.nu !

Namn i stamtavlan (inkl titlar)


Antal brukscert (ex. 3 spårcert och 4 sökcert)
Tilltalsnamn
Född
e (hanen)
u (tiken)
Uppfödare
Ägare (och förare om det är annan än ägare)
Hemsida
Foto på hunden