Hanhundsförmedling

Hundar som annonseras här uppfyller SASK:s krav för hanhundsförmedling.

Kraven är framarbetade med utgångspunkt från intentioner i SASK:s RAS-dokument och är en följd av den utveckling som skett i rasen. Kraven kan komma att ändras som ett led i arbetet med RAS.

En gemensamt avgift för att stå med på både uppfödarlistan och hanhundslistan. Står du redan med på den ena kan du alltså skicka in till den andra listan, om du har en hund som uppfyller SASKs avelskrav.

Till tikägare:

Det är upp till varje tikägare att själv bedöma hanens lämplighet för avel samt att kontrollera att hanhunden exempelvis är ögonlyst inom ett år från parning (för att uppfylla valphänvisningsreglerna).

Läs mer om kraven och ansök om förmedling.

SE VCH LD RLD N SPH I startklass Windedos from this moment

Windedos from this moment
Regnr SKK:
SE24796/2018
Född:
2018-03-10
Svans:
Lång
U:
LD startklass SPH II Wirneen irtiotto
E:
TJH KORAD GK VALLH PR NORD UCH SE VCH Diamond bluff cowboy classic
HD:
B
Ögonlyst senast:
2021-11-09
Ögonlysning kommentar:
Utan anmärkning
MH Skott:
1
MH Hantering:
3

Provmeriter bruksprov/vallning

SP2 - uppflyttad till Elitspår

Exteriör utvärdering

Utställning : very good

Meriter

GK MT med 558 poäng (skott 5)
Tävlar i NW klass 2
Godkänt UHP
SM brons Barmarksdrag/cykel
Uppflyttad till NW 3
DNA test: Fri på samtliga - MDR1,Short Tail, CEA, PRA-PRCD, NCL6, HC, CMR1 och DM

Adress

Lennart Roos
Bivägen 4
82831 Edsbyn
Sverige

Email