Om rasen

Funderar du på att köpa en Australian shepherd?

Att köpa valp oavsett ras innebär ett åtagande som vanligtvis sträcker sig över många år. Att skaffa en valp av en ras som kanske egentligen inte passar ens egen livsstil kan få stora konsekvenser både för ägaren och för hunden. Inte minst om du funderar på att skaffa en arbetande ras som australian shepherd, fortsättningsvis benämnd aussie.

Vi börjar med att förklara lite om rasens ursprung för att du ska förstå vilken typ av ras du tittar på.

Aussien som ras har ursprungligen utvecklats för arbete som gårdshund på amerikanska gårdar. Syftet med rasen var dels som en hjälp i arbetet med djuren på gården men också som en god kamrat och som vakthund för familjen och familjens tillhörigheter. Hunden skulle både kunna arbeta med de arbetsuppgifter ägaren behövde hjälp med men skulle också kunna vara nöjd med att vara tillsammans med familjen beroende på tillgång på arbete. För att kunna klara både det självständiga arbetet som krävs av hunden i djurhantering samtidigt som den ska samarbeta med sin ägare/förare ska den vara lättlärd, intelligent och ha en hög grad av samarbetsvilja. Utan dessa egenskaper skulle rasen vara oanvändbar som boskapshund/vallare.

Som vallhund används den runt om i USA för att valla skilda djurslag i olika situationer; nötkreatur, får, getter och till och med fjäderfä. Detta har bidragit till att aussien anses vara mångsidig. Ofta ser man begreppet ”versatile” nämnas i samband med rasen. Detta är ett uttryck som framförallt uppkommit med utgångspunkt från rasens förmåga att valla olika djurslag i olika situationer. Aussien har under lång tid varit en mycket populär hundras, inte minst bland jordbrukare som är i behov av hjälp från en hund men inte i en sådan utsträckning så hunden kan hållas i arbete varje dag. Aussiens starka koppling till dess ägare är en del av rasarvet och en anledning till att rasen hos många är så omtyckt. Långt tillbaka fick aussien inte sällan förtroendet att vakta familjens barn då båda föräldrarna arbetade med sina sysslor. Även värdefull utrustning och gårdens boskap var i säkert förvar när det fanns en aussie på gården.

Aussies bör vara vänskaplig med alla, känd och okänd, men det kan också hos vissa individer finnas tendenser till reservation mot främlingar. Denna reservation bör ta sig i uttryck i att de nonchalerar okända människor (läs mer om rasklubbens nuvarande mentalarbete under "Mentalitet"). Reservationen ska däremot inte visa sig genom rädsla, skygghet eller aggressivitet då alla dessa tecken är uttryck för allvarliga fel. Aussien har en tendens att knyta an till sin ägare starkare än en del andra raser och kan då också bli mer beskyddande mot familjen och familjens tillhörigheter. Med utgångspunkt från ovanstående är det viktigt med socialisering av valpen redan från början.

Eftersom aussien som ras utvecklades för att hantera boskap av olika slag behöver deras intelligens och arbetslust användas till något konstruktivt arbete - om den inte får arbeta med djurhantering. Bruksarbete eller annan typ av arbete där den får använda sina egna förmågor till självständigt arbete är alternativ som rasklubben förespråkar. Lydnad, agility, freestyle, nosework m.m. är också trevliga aktiviteter för en aussie. Men det är inte alltid en aussie uppfattar dessa aktiviteter som riktigt "jobb". Och ett jobb vill en aussie gärna ha, annars kan det hända att den "startar eget företag", detta kan uttryckas i överdrivet vaktbeteende, gräva, förstöra eller i stressbeteenden.

En aussie lär sig ofta fort och lätt och i träning är det oftast en fördel. Men det innebär också att en aussie, som inte får vägledning i att lära sig vad som är accepterat och inte, fort och lätt kan anamma beteenden som ägaren anser är olämpliga. Aktiva och lättlärda raser som denna bör också få möjlighet att ta det lugnt och slappna av mellan aktiviteter. Detta bör man lägga tid på under valp- och unghundsperioden. En aussie som växer upp med barn blir ofta mycket barnkär och kan bli en god kamrat till barnen. Men det är viktigt att förstå att en hund inte ska vara en ren lekkamrat till barn. Barn, både egna och för hunden okända, ska inte lämnas tillsammans med hunden utan uppsikt av en vuxen.

Om du letar efter en aktiv ras med vilja till samarbete och med hög lojalitet mot sin ägare och familj så kan aussien vara ett bra val. Förutsättningen för att valet ska bli bra är dock att du tänker igenom den mängd aktivitet och arbete du är beredd att ge din hund kontinuerligt. Vi vill återigen trycka på att du ska vara medveten om aussiens bakgrund som vall- och vakthund och inse att dessa egenskaper kan ge dig en annan typ av hund än vad du kanske egentligen är ute efter. Men framförallt måste du börja med att inhämta fakta! Uppfödare har olika inriktning och prioriteringar - och kunskap! Så det är väl värt mödan att läsa på vad rasklubben ser för utmaningar i rasen (läs de rasspecifika avelsstrategierna, RAS) samt kontakta flera uppfödare och ägare av rasen.  Din valps förutsättningar bygger förutom på din förmåga att fostra och träna hunden, väldigt mycket på vilka förutsättningar/arv den har, därför rekommenderar rasklubben dig att skynda långsamt och kontakta oss om du har frågor.

Den ursprungliga rasklubben i USA , Australian Shepherd Club of America ( ASCA) skriver så här i sin rasbeskrivning (fri översättning):

”Australian shepherd är primärt en intelligent och arbetande hund med vall- och vaktinstinkter. Den är en exceptionell kamrat och arbetspartner. Den är mångsidig och lättlärd och utför uppgifter du ber den om med stil och entusiasm. Den är reserverad mot okända men visar inte skygghet. Den kan visa tuffhet, styrka och auktoritet i arbetet men alla former av elakhet och lömskhet mot människor eller andra hundar ska ej tolereras”

(Infotexten är en fri bearbetning för svenska förhållanden av en text från ASCA:s hemsida om rasen). OBSERVERA dock att olika egenskaper finns olika mycket av beroende på vilka linjer du väljer (dvs vilken uppfödare du väljer).