Statistik över födda kullar

För att du som är intresserad av rasen Australian Shepherd ska få en överblick, gör SASK en sammanställning av den statistik som finns om registrerade kullar hos Svenska Kennelklubben (SKK). Eftersom statistiken är från SKK kommer utländska hundars arbets- och utställningsmeriter inte med i denna lista och inte heller alla hundar med ASCA-meriter.

SASK har tagit fram två nivåer på krav för valphänvisning som är utöver SKK:s grundkrav för registrering. Våra två nivåer har till syfte att på ett enkelt sätt visa dig vilka meriter som föräldradjuren bör ha uppnått, för att i möjligaste mån bidra till att bevara en både kroppsligt och mentalt sund Aussie. Du hittar SASK:s valphänvisningskrav i sin helhet på Ansökan Valphänvisning.

2023 års kullstatistik

92 registrerade kullar

 

2022 års kullstatistik

88 registrerade kullar

 

2021 års kullstatistik

115 registrerade kullar

 

2020 års kullstatistik

106 registrerade kullar

 

2019 års kullstatistik

77 registrerade kullar


 

2018 års kullstatistik

80 registrerade kullar

 

2017 års kullstatistik

64 registrerade kullar