Angående fodervärdsavtal

Information till dig som funderar på att ingå ett avtal med en uppfödare, där uppfödaren förbehåller sig avelsrätten till hunden, ett så kallat fodervärdsavtal.

Det har kommit till styrelsens kännedom att det finns uppfödare som inte använder sig av SKK:s avtal som finns upprättade för den här typen av överenskommelser, utan skriver egna avtal, med ibland orimliga avtalsvillkor. Rasklubben kan omöjligt ställa sig bakom sådana egenskrivna avtal, utan uppmanar att man använder sig av SKK:s färdigskrivna. I det framkommer hur många parningar uppfödaren har rätt till och under vilka förutsättningar dessa ska ske. Det framgår också vad man som fodervärd förbinder sig att göra med hunden, vilka kostnader man ska stå för själv och vilka uppfödaren ska stå för och när hunden övergår i fodervärdens ägo.

Om man skrivit under att hemskrivet avtal som strider mot SKK:s grundregler, ska man vända sig till SKK:s juridiska avdelning för samråd om vad man kan göra. Vi i SASK:s styrelse önskar även att ni kontaktar oss via mail sekreterare@sask.nu så att vi om möjligt kan hjälpa till och kanske framför allt hjälpa till att sprida information om hur avtal ska skrivas så att vi tillsammans kan förhindra framtida grundregelstridande avtal skrivs.

Länk till SKKs hemsidan för mer information om fodervärdsavtal samt deras fodervärdsavtal
Svenska Kennelklubben - AVTAL
Fodervärdsavtal
 
Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf, 2. Avelsetik