Krav och rekommendationer för valphänvisning

Svenska Australian Shepherdklubben har satt upp dessa valphänvisningskrav med utgångspunkt från avelsrekommendationer utifrån RAS (rasspecifika avelsstrategier) för Australian shepherd. Detta för att bidra till att rasen utvecklas framåt och rasklubben uppfyller de mål som har satts upp i handlingsplanen. Svenska Australian Shepherdklubben har en rasspecifik avelsstrategi (RAS) som beskriver rasens styrkor och utmaningar som finns och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar har kommit överens om. Kraven kan komma att ändras som ett led i arbetet med RAS.
Rasklubben önskar att dessa krav och rekommendationer följs av uppfödare och hanhundsägare som låter sina hundar gå i avel.


Rasstandard

SKKs Grundregler

 • Alla uppfödare förväntas följa Svenska kennelklubben (SKK) och Svenska brukshundklubbens (SBKs) grundregler, samt grundkraven för registrering av australian shepherd.
 • För att få annonsera ut en kull på rasklubbens hemsida måste uppfödaren vara medlem i SASK.
 • Kullens föräldrar måste uppfylla de krav som finns enligt kategorierna här nedan.
 • Du som planerar en kull enligt dessa krav får annonsera ut den här på hemsidan, under Köpa aussie och på vår Facebooksida. Dock måste det tydligt skrivas ut att kullen uppfyller SASKs krav.

 

Uppgifterna kommer att ligga kvar till dess att kullen är 12 veckor om du inte meddelat annat. Borttagningen sker med automatik baserat på kullens födelsedatum, så skicka gärna in den uppgiften när kullen är född så uppdateras även kullens status. Personuppgifter gällande annonsen tas bort samtidigt som annonsen och behandlas separat från Uppfödarlistan och andra annonstyper. Det konto du får i samband med annonsen ligger kvar tills det att ev. andra annonser kopplade till kontot också tagits bort.

Krav och rekommendationer för avelsdjur

 1. Hälsa
  • Krav:
   • HD - Båda föräldrar ska vara röntgade med A eller B. Alternativt motsvarande enligt annat system.
   • Merle - endast para en merlefärgad hund med en icke merlefärgad hund.
  • Rekommendation:
   • Ögon - Båda föräldrarna ska vara ögonlysta u.a. avseende tecken på ärftlig ögonsjukdom efter 30 månaders ålder och innan de används i avel.
 2. Mentalitet
  • Krav:
   • MH -  Båda föräldrarna skall vara MH beskrivna med kryss i alla rutor.*
   • Social osäkerhet – Båda föräldrarna ska ha genomfört MH med värdesiffra 2–5 på momentet hantering (1c) på MH.
   • Kvarstående rädslor – Båda föräldrarna ska ha genomfört MH med värdesiffra 1–4 på moment 6d (överraskning) och 7c (ljudkänslighet) på MH.
   • Skottfasthet/Ljudkänslighet – Båda föräldrarna ska ha genomfört MH med värdesiffra 1–4 på moment 10 (skott).
 3. Funktion
  • Rekommendation
   • Provmerit bruksprov/vallning - Minst ett av föräldradjuren ska vid parning ha uppnått minst något av följande krav: Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov, Tjänstehundscertifikat, BSL1, IGP1, IPO-R med betyget B (tillfredsställande) i klass A eller MR 1 eller godkänd som draghund DRH II.
   • Godkänt officiellt vallprov från SVAK, SvKV (HWT lägst betyg Good) eller annan officiell klubb (FCI eller FCI-ansluten), Minst 1 leg OTD/OFTD (ASCA) på får eller nöt. (OTD: Open Trial Dog, OFTD: Open Farm Trial Dog).
 4. Genetisk sundhet
  • Krav:
   • Ålder på avelsdjur – Båda föräldrarna ska vara över 30 månader vid parningstillfället.
  • Rekommendation:
  • Inavelsgrad – inavelsgraden i en planerad kombination inte överstiger 6.25% (motsvarande kusinparning).
 5. Exteriör
  • Rekommendation:
   • Exteriör utvärdering – Minst ett av föräldradjuren ska vid parning ha uppnått minst något av följande krav: Godkänd exteriörbeskrivning eller utställd på officiell utställning med minst Good i kvalitetspris. Motsvarande enligt annat system.

 

* Utlandsregistrerad hund – Eftersom rasen gynnas av ett genetiskt utbyte med utlandet undantas hundar som inte är svenskregistrerade från regler kring MH. Rasklubben rekommenderar att man ändå försöka ta reda på så mycket det går angående ljudkänslighet och socialitet och att inte använda hundar med starka rädslor.

 

Ansökningsformulär för annons

Du behöver vara inloggad som en uppfödare för att kunna fylla i en ansökan.
Om du inte redan har en uppfödarannons, börja med att fylla i en ansökan till uppfödarlistan och logga in med länken du får. Därefter kan du skapa en valpannons med formuläret som dyker upp här nedan.