Anordna MH/MT/Exteriörbeskrivning

Allmänt

Rasklubben rekommenderar att Mentalbeskrivning Hund (MH) genomförs när hunden är mellan 12-18 mån. eftersom den då inte har fått så stor erfarenhet och beskrivningen därmed kan ge en mer nyanserad bild av vad som är genetik.
Mentaltest (MT) genomförs senast på hundens 4 års dag och den ska då ha gjort MH (och fått kryss i alla rutor och vara minst 18 mån).

Genomföra Mentalbeskrivning (MH) och Mentaltest (MT)!

Andelen MH-beskrivna brukshundsraser sjunker vilket är olyckligt för både uppfödare och rasklubbar men framförallt för våra hundar eftersom när våra uppfödare och rasklubbar inte får in fakta så kan de heller inte upptäcka tendenser och styra avelsarbetet i rätt riktning, vilket i sin tur ofta leder till hundar med osund mentalitet som t ex rädslor och osocialitet.

För australian shepherd har procentsatsen MH:ade hundar sjunkit  från 64% (2011) till 54% (2016). Rasen har fortfarande ett bättre snittvärde än övriga brukshundsraser men det är också den ras vars registreringar ökade mest procentuellt. Senaste statistik (2018) visar också att aussien är en av de raser som har flest brutna MHn (både av beskrivare och ägare), vilket är alarmerande.

Att aussien blir numerärt fler samtidigt som hela kullar inte genomför MH är olyckligt för rasens framtid eftersom faktaunderlaget är avhängigt av en fortsatt hög och bred andel beskrivna hundar.

För att bibehålla en mentalt sund och frisk aussie måste så många som möjligt genomföra MH då det är enda sättet för rasklubben och seriösa uppfödare att säkerställa och påverka utveckling i en positiv riktning.

Om din uppfödare inte arrangerar ett MH, så bör du själv anmäla din hund i god tid. Detta gör du genom att registrera dig kostnadsfritt på webbplatsen SBKtävling (förutsatt att du är medlem i SKK och/eller SBK och/eller SASK) och därefter anmäla dig till en dag och plats som passar dig.

Det finns önskemål om att rasklubben bör ordna MH och MT eftersom vissa upplever att det är svårt att komma med på beskrivningar och tester men eftersom SASK varken har en egen bana och dessutom inte heller har någon fast position i landet är det svårt att tillmötesgå. Vi behöver därför samarbeta och hjälpas åt genom att bl a dela tips på SASK:s FB-sida och här nedan kommer även en "checklista" för dig som uppfödare.

Så anordnar du som uppfödare ett MH och/eller ett MT

Det viktigaste är att vara ute i god tid!
Många klubbar är positiva till att anordna MH och MT förutsatt att de har en bana och blir kontaktade med ca ett års framförhållning. Ofta schemaläggs alla klubbens aktiviteter ett år i förväg och därför gäller det att du bokar in din MH-beskrivning redan när valparna är små. Ett datum kommer kanske inte passa alla valpköpare men troligtvis kan majoriteten eftersom du ger dem datumet flera månader i förväg.

Du behöver inte vara medlem i den brukshundklubb som du ställer frågan till. Ett bra tips är att ställa frågan till flera klubbar i närområdet. De flesta klubbar har hemsidor med kontaktinformation till styrelse och sektorer, och finns en RasUtvecklingsSektorn (RUS) så är den en bra start. Även via SBK tävling kan du leta efter klubbar i regionen som anordnar MH och MT - och där hittar du även kontaktuppgifter.
Vad gäller kostnader så fråga alltid arrangören vilka kostnader som eventuellt uppstår utöver anmälningsavgifterna - för det varierar från klubb till klubb (det kan röra sig om milersättning för domare och/eller figuranter, mat etc. Det finns även klubbar som ordnar allt men som vill ha en fast ersättning för arrangemanget).

Själva anmälningsförfarandet inklusive anmälningsavgiften för dina valpköpare går via SBKtävling, så dessa hanterar inte du eftersom varje hundägare måste registrera ett eget konto för att anmäla och betala (allt som krävs är att de är medlemmar i SKK eller/och SBK eller/och SASK).

För att få anordna ett s.k. uppfödar-MH eller MT (där uppfödarens avkommor har förtur) måste du få med minst fem stycken avkommor från din uppfödning. I övrigt gäller max 8 stycken hundar per dag. Om ni blir färre kan du annonsera ut platserna på SASK Facebook sida – och om kullen består av fler individer behöver arrangören söka dispens från SBK.

Har du fortsatt frågor finns hjälp att få! Kontakta SASK på avel@sask.nu, så hjälper vi dig med kontakter och tips!

Tack på förhand att du bidrar till rasens sunda mentalitet.