Vallhund

På denna sida hittar ni information om aussien som vallhund, rasens arbetsbeskrivning, kortfattade beskrivningar över de vallhundsprover och tävlingar som arrangeras i Sverige samt information om olika vallhundsevenemang som rasklubben anordnar.

Läs gärna vår introduktion till vallning för historik och förklaringar till de organisationer, begrepp och förkortningar som ofta dyker upp i vallningssammanhang.

Vårt uppdrag

Vi som sitter med i SASK vallgrupp har alla många års erfarenhet av rasen som vallhund. Flera av oss är uppfödare, djurägare, utbildade anlagstestare och har tränat och tävlat i vallning under många år.

Vårt uppdrag är att arbeta för att bibehålla och utveckla rasens vallningsförmåga och funktion som brukshund. Detta vill vi åstadkomma genom att informera, anordna och delge aktiviteter som anordnas för vår ras.

Emelie Merenius (sammankallande) Anna Brinning
Harriet Ingholm Lena Stangvik
   

SKK policy för djurhantering vid vallningsträning av hund

Syftet med policyn är att eftersträva att all vallningsträning med hund genomförs på ett korrekt sätt utifrån djurskyddsaspekten för de vallade djuren.

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/skk_policy_vallningstraning_a4.pdf