Mentalitet

Mentalitet är ett prioriterat område i rasklubbsarbetet. Klubbens arbete är att värna om en sund och frisk australian shepherd och det omfattar inte minst mentalitet. Hundar som ska arbeta och leva ihop med oss människor mår bäst av att vara socialt trygga, orädda och nyfikna. Nyfikenheten gör bl a att de har lättare att komma över sina eventuella rädslor. Detta blir extra viktigt eftersom forskare idag är överens om att rädslor har högre arvbarhet än andra egenskaper, vilket betyder att om föräldradjuren är rädda för t ex människor, höga ljud och/eller plötsliga händelser, så kommer avkommorna med hög sannolikhet få samma bekymmer.

Det är därför av stor vikt att du är noga med faktainsamlingen innan du köper din blivande valp/hund, och då speciellt vad avser egenskaperna socialitet, orädslor och nyfikenhet. Ställ frågor till fler än den aktuella uppfödaren och be om hjälp på hur du enkelt hittar statistik på föräldradjuren och övrig släkt. Du är alltid välkommen att kontakta rasklubben om du har frågor.

Planerar du att avla på din tik eller hanhund så faller ett stort ansvar på att du är införstådd och påläst om det arbete som rasklubben långsiktigt bedriver för att värna om att vår ras ska förbli en sund och frisk ras (mentalt, hälsomässigt och exteriört). Du bör ha läst och funderat över våra rasspecifika avelsstrategier (RAS) som bygger på den faktainsamling som regelbundet görs och de mål vi har satt upp för att kunna bibehålla en sund och frisk ras. Observera bland annat att fokus på de mentala egenskaperna är socialitet och orädslor. Har du frågor eller funderingar kring dina avelstankar, är du alltid välkommen att kontakta avelsrådet på avel@sask.nu.

MH- idealprofil

Rasklubben har tagit fram en s.k. idealprofil för rasen för att det ska bli tydligt och enkelt att se var i protokollet på en mentalbeskrivning (MH) kryssen bör sitta. Detta gör det enklare för dig att få en helhetsbild på hur vi värderar rasens egenskaper – men det är också ett bra hjälpmedel när du kikar på föräldradjur eller avelsdjur. De rödmarkerade rutorna är oönskade egenskaper.

MH-profilen finns även att ladda ner som PDF:

 

Interaktiv MH-idealprofil

Här kan du själv fylla i din egen hunds MH-resultat för att tydliggöra vad kryssen är. Tips: Spara om PDF:en med ett nytt namn när du är klar så kan du göra en per hund.

Hitta fakta

Mer information om MH (https://brukshundklubben.se/avel-halsa/mentalbeskrivning-hund-mh/) och Mentaltest (MT) finns på (https://brukshundklubben.se/avel-halsa/korning/mentaltest-mt/)

Svenska kennelklubbens (SKKs) Hunddata (https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.aspx ) kan du gå in på respektive hunds MH-resultat om du bara har hundens fullständiga namn eller registreringsnummer. Här kan du sedan klicka på knappen ”Tävling” och se hundens MH-resultat och jämföra de siffrorna med idealprofilen.

Du kan även gå in på SKKs Avelsdata ( http://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx ) och få ut s.k. spindeldiagram (också kallad femhörning) som på ett tydligt sätt visar en specifik hunds ”samlade” egenskaper – men det går också att få fram de samlade egenskaperna över dess avkommor. Den röda linjen är rasens medel, det vill säga medelvärdet när alla värden är summerade och delat på antalet testade hundar; det säger dock inget om spridningen. I femhörningen ingår inte momentet skott. Det går att se om man byter till spindeln för "avvikelser" eller "faktiska värden".

 

För att hitta var i Sverige det anordnas MH eller MT så kan du via Svenska brukshundklubbens (SBK) webbsida SBK Tävling både anmäla dig online med framförallt se och planera alla tävlingar och prov som finns under året. Du hittar tjänsten via länken https://sbktavling.se/ och det finns en bra användarmanual "Hjälp Online”: http://help.sbktavling.se/index.php?title=Huvudsida du är osäker på hur du ska göra!

 

Till dig som köpt en aussie

Vi rekommenderar – och vill gärna – att du som har köpt en aussie mentalbeskriver (MH) din hund mellan 12–18 månader, då detta är grunden till all vår statistik.
Vi försöker uppmuntra alla uppfödare att informera sina valpköpare om vikten av MH. Är du uppfödare och behöver hjälp att anordna så kallade kull-MH, kontakta gärna oss i god tid så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt.
Anordnar inte uppfödaren MH, så går det bra att anmäla sin hund via webbsidan sbktavling.se – sök efter MH eller kontakta oss i rasklubben så kan vi tipsa dig. Men börja i god tid eftersom tidsspannet bara är 6 månader.

Vi önskar också att du mentaltestar din hund (MT2017) innan den har fyllt 4 år och exteriörbeskriver den (ingen åldersbegränsning). En exteriörbeskrivning är ungefär som en noggrann utställning, där hunden jämförs mot rasstandard. Exteriörbeskrivning och mentalest är två delar som vid godkänt resultat på båda delarna ger titeln KORAD. Mer information se ovan under ”Hitta fakta”. Anmälan till MT gör du via webbsidan sbktavling.se. Behöver du hjälp kan du kontakta oss i rasklubben.

Har du frågor som rör avel, hälsa och mentalitet är du alltid välkommen att kontakta avelsrådet på avel@sask.nu eller någon i styrelsen.