Testa dig själv innan du köper en australian shepherd

Du får två alternativ där ett är rätt.
När du trycker på Skicka får du reda på hur många rätt du hade. Inga resultat sparas.

Rasen mår bra att vara en ren sällskapshund.

Rasen är ingen ren sällskapshund utan kräver meningsfull sysselsättning.

Rasen är en vall- och brukshundsras och bör därför få arbeta i någon form.

Oavsett vilket ursprung rasen har så behöver man inte ta hänsyn till det.

Det är klokt att lägga ner tid före köp, då det finns en stor spridning inom rasen.

Alla aussies är ganska lika, det är endast utseendet som skiljer dem åt.

Alla som har valpar kan mycket om rasen och därför behöver man inte själv kolla upp något.

Det viktigaste före ett köp av en valp är att själv ta reda på så mycket fakta som möjligt.

Min blivande hunds framtida egenskaper är till mycket stor del beroende av föräldrardjuren.

Oavsett vilka egenskaper föräldrardjuren har, så är det helt upp till mig om hunden blir social och orädd.

Det finns en s k MH-idealprofil för rasen som visar vilka kryss på den obligatoriska mentalbeskrivningen hund (MH) som är önskvärda och icke önskvärda:

Det är mycket viktigt att föräldrardjuren till min blivande hund inte har kryss i någon röd ruta.

Det är oviktigt om föräldrardjuren har något kryss i en röd ruta.

Grundkraven för att registrera valpar i Svenska kennelklubben (SKK) är att föräldrardjuren har röntgade höfter och har kryss i alla rutor på mentalbeskrivningen (MH).

Det finns inga speciella grundkrav på föräldrardjuren för att registrera valpar i SKK.

Rasklubben har tagit fram s k valphänvisningskrav för att höja rasens lägsta nivå.

Rasklubbens valphänvisningskrav är så krävande/tuffa vilket innebär att det är mycket svårt att uppnå dem.

Det är bra om föräldrardjuren till min valp lever upp till rasklubbens valphänvisningskrav.

Det har inte så stor betydelse vilka arbetsmeriter och mentaltester föräldrardjuren har.

Har föräldrardjuren många titlar, så vet man att de är friska och sunda.

Det är klokt att ta reda på vad titlarna på föräldrardjuren betyder och innebär.

DNA-tester visar att föräldrardjuren är helt friska.

DNA-tester tas för olika genetiska sjukdomar och säger inget om hela hundens hälsa.

Det är värt att vänta tills lämpliga föräldrardjur går i avel.

Det gäller att köpa sin valp så snart det går eftersom det kan bli svårt att hitta en annan.

Jag planerar att köpa hund från utlandet och har stämt av - och kollat upp - fakta om föräldrardjuren,
deras syskon och tidigare avkommor vad gäller hälsa och mentalitet.

Jag planerar att köpa hund från utlandet, och då är det säljaren/uppfödaren som får ta ansvar för att
hunden är frisk, har sund härstamning och god mentalitet.

En valp kostar inte mer för att den har riktigt bra förutsättningar att bli en sund och frisk hund, så lägg tid på att ta reda på fakta! Du hittar mer information på sask.nu.