Rasmästerskap i vallning

Vi kommer att arbeta för att arrangera ett rasmästerskap i vallning varje år. I och med att vi har olika typer av tävlingar/prov vill vi samarbeta med de klubbar som har specialiserat sig på dem för att kunna erbjuda ett riktigt bra rasmästerskap.

Vi vill också erbjuda föreläsningar och träningar för att så många som möjligt skall känna sig redo för att vara med på rasmästerskapet.

Målet är att rasmästerskapet skall växla mellan de tre olika tävlings/provformerna men med viss flexibilitet i ordningen, beroende den möjlighet som finns för att arrangera rasmästerskapet. De tre olika tävlings/provformerna vi planerar är:

  • ASCA vallningsprogram (Arenatrial/farmtrial)

  • SvKV/FCI TS (Traditional style) prov/tävling (HWT, IHT1-3)

  • SVaK/FCI CS (Collective style) prov/tävling (VP, IK1-3)

Rasmästerskap 2024

Vi förbereder ett rasmästerskap i FCI TS (Traditional style) HWT, vi kommer att samarbeta med kroppsvallarklubben för att kunna erbjuda ett så bra rasmästerskap som det är möjligt.

Rasmästerskap 2023

Rasmästerskapet hölls i FCI CS stil i samarbete med SVAS

Vinnare var:

Guldtackan

Carroll's Rei 4 Sugarwind - 117p
Maja Fredriksson

Lammungen

Sugarwind's Zipper - 93 poäng
Susanna skoglund

Rasmästerskap 2022

Rasmästerskapet hölls som ASCA arena trial i samarbete med SCANDwasc.

Vinnare var:

Advanced

Carroll's Rei 4 Sugarwind - 110p
Maja Fredriksson

Open

Ärteplättens Cap the Climax - 69p
​Camilla Axelsson

Started

Topinambur's Heart Full Ofsoul - 85p
Lisa Jansson

Rasmästerskap 2021

Rasmästerskapet hölls som ett FCI prov (HWT), men en förkortad form för att hinna med alla ekipage. Som segrare stod:

Susanna Skoglund - Sugarwind’s On The Rocks ”Rocki”