Rasmästerskap i vallning

Vår ambition är att varje år arrangera ett rasmästerskap i vallning. Att alternera mästerskapet i tre olika utföranden skapar inte bara en bredd utan även möjligheter att bygga upp ett årligt återkommande mästerskap.

Målet är att rasmästerskapet ska gå i treårscykler men med viss flexibilitet i ordningen, beroende på möjligheter till arrangemang. De tre olika tävlingsformerna vi planerar är:

  • ASCA vallningsprogram
  • SvKV/FCI TS prover och tävlingar
  • SVaK/FCI CS prover och tävlingar

 

Rasmästerskap 2021

Rasmästerskapet 2021 är under planering, mer information kommer läggas ut på hemsidan under början av nästa år.
I och med situationen kring Covid-19 är det osäkert hur det kommer se ut med ASCA och SvKV prover och tävlingar under kommande år. Nästa års rasmästerskap planeras därför att genomföras enligt FCI officiella regler för vallarbetsprov (HWT CS), en förenklad version av SVAK vallhundsprov.


Här nedan kan ni ta del av reglerna. Observera att vi har infört en förenkling som innebär valfri hämtlängd mellan 30-75 meter (gäller ej hundar med godkänt VP eller som tävlar ATD/IHT3).

http://www.fci.be/medias/TRO-REG-HWT-SCO-en-10352.pdf