VALLNING MED AUSSIE

Aussie är en hund som i USA används som en ranchhund som en extra hjälp på gården. De vallar ofta stora flockar djur och samarbetar med sin ägare i allt som behövs, det är ofta flera aussie som samarbetar för att få jobbet gjort.

I Sverige finns aussie som jobbar med stora besättningar i rennäringen och på djurgårdar. Men oftast ser vi aussien jobba med mindre besättningar för de vallentusiaster som även har egna får. Det finns också de som inte har egna får men som går kurser och tävlar i de olika vallformerna som finns.

Finns det ett rastypisk sätt att valla för en aussie?

Det vi med säkerhet kan säga är att en aussie generellt är en vallhund som använder sin kropp och sin närvaro för att flytta valldjur, men det varierar hur olika individer vallar till exempel om de använder eye, om de vill arbeta nära valldjuren eller har ett naturligt längre avstånd.

Det finns de som har lagt ner mycket tid på att beskriva hur en aussie generellt vallar:

  • ASCA som är den stora klubben för aussie i USA har tagit fram en arbetsbeskrivning för rasen. ASCA har många olika program för tävling/prov med aussie, och vallning är en. På den sidan finns också aussiens Working description.

  • SWAS är en intressegrupp som har beskrivit vallning med aussie ingående. De har också många artiklar för att hjälpa den vallintresserade vidare.
    På deras hemsida SWAS finns också en svensk version av ASCAs Arbetsbeskrivning.

Kan en nybörjare på ett enkelt sätt börja valla?

Vi i vallkommittén kommer att arbeta för att erbjuda kurser för nybörjare och erfarna, men det finns fler klubbar och intressegrupper som har kurser och tävlingar/prov. Här är lite tips:

SVAK (Svenska vallhundsklubben) har lokalklubbar som erbjuder kurser. SVAK erbjuder även tävlingar och prov. SVAK erbjuder tävlingar/prov inom FCI CS (Collective style), meriter kommer synas i SKK hunddata.

SvKV (Svenska Kroppsvallarklubben) erbjuder kurser och vallprov inom FCI TS (Traditional style). Kroppsvallarklubben är en klubb inom FCI, det innebär att meriter kommer synas på SKK hunddata.

SCANDwasc (Scandinavian Working Australian Shepherd Club) Erbjuder kurser och trials. SCADwasc är en klubb som tillhör ASCA, meriter är inofficiella och syns inte på SKK hunddata. (Beroende på att ASCA inte är en del av FCI)

SWAS (Swedish Working Australian Shepherd) erbjuder kurser och tävlingar. SWAS är en intresseförening och deras tävlingar/prov är inofficiella.

Det finns också privata aktörer som håller kurser och tar emot aussie.
Det är bra att undersöka den som skall hålla kursen lite, då en aussie är en kroppsvallare och många instruktörer kan mer om hundar som Border Collie och Working Kelpie som kallas eyeande hundar.
Passar inte en instruktör dig och din hund fråga runt efter tips och hitta en som passar.