Avelsråd

Du kan kontakta avelsrådet direkt på avel@sask.nu.

Arbetsbeskrivning för avelsrådet, fastställd mars 2014

SASK:s styrelse utser en kommitté/arbetsgrupp, SASK:s avelsråd, med de kompetenser som den anser behövs för arbetet med avelsfrågorna och de rasspecifika avelsstrategierna (RAS). Avelsrådets sammansättning och storlek kan växla efter behov. Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda hundar med utgångspunkt från rasklubbens handlingsplan för avel (RAS). Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för rasens avelsfrågor.

RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och djurskyddslag. SKK.s grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens stadgar, SKKs grundregler, Avelspolicy för SKK och SKK.s riktlinjer. Dessa yttre ramar ger tydlighet om organisationens mål och avelsfunktionärernas roll och funktion.

Avelsrådets inriktning är att underlätta för klubben och uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor. Tillsammans med styrelsen ansvarar/arbetar de för att klubben fortlöpande arbetar med/utvecklar de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS; hälsa, mentalitet, funktion/funktionell exteriör och rasens ”avelsstruktur” baserat på SKK:s riktlinjer samt lagstiftning om djurskydd m.m.  Avelsrådet ansvarar för allmän och rasspecifik information och utbildning om avelsfrågor och kan t.ex. vara bollplank för uppfödare och hundägare som funderar på avelsfrågor. Avelsrådet tar däremot inte ställning till enskilda parningar och kombinationer. Det är alltid den enskilde uppfödaren och hanhundsägaren som har fullt ansvar för den enskilda parningen. Fortlöpande förankras arbetet i styrelsen som ytterst ansvarar för rasens avelsfrågor.

Riktlinjer: Avelsrådet ska med tydlig grund i SASK:s rasspecifika avelsstrategier:

  • Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler som webbsida och klubbtidning.
  • Fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor, till exempel genom att ta del av SKKs avelskommittés protokoll och övriga information och sprida lämplig information vidare till medlemmar.
  • Samverka med lokalomården för att anordna avelskonferenser (i de fall klubben har möjlighet att ansöka om bidrag)
  • Skaffa sig god kunskap om grundläggande rasinformation: rashistorik, populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- duglighet samt exteriör – och i arbetet använda SKK Avelsdata och Lathunden.  
  • Fortlöpande studera rasens utveckling såväl nationellt som internationellt samt redogöra för denna utveckling bl.a genom de årliga utvärderingarna av RAS men även i klubbtidning och på hemsida
  • Ansvara för arbetet med revidering av RAS och dess förankring bland medlemmarna innan gällande version löper ut.
  • Ansvara för att arkivera RAS och årliga utvärderingar av RAS.
  • Årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bland annat arbetet med RAS samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer.
  • I samband med årsmöte redogöra för arbetet med avelsfrågorna/RAS
  • Etablera kontakt med rasklubbar i andra länder

 

 

Presentation av avelsrådet

Marie Johansson

Jag heter Marie och har haft ett stort hundintresse under hela mitt liv. Jag köpte min första hund 1991 och det var en golden retriever. Sedan kom det ytterligare en golden-kille. Trots att jag tyckte mina goldisar var underbara ville jag ha en hund med mer fart i så jag köpte en aussie-kille. Denna kille gjorde jag till tjänstehund inom hemvärnet. Efter detta rullade det vidare med ytterligare en aussie och då föddes mitt utställningsintresse. Jag importerade min första aussie 2006 och efter det har det blivit några importer till. Jag har tävlat dem i lydnad plus att jag använder dem när korna här hemma ska flyttas ifrån ett bete till ett annat.

Jag är instruktör inom SBK, tävlingssekreterare och jag är från 2019 ansvarig för SASKs rasspecial (utställning).

Jag har fött upp några kullar under kennelnamnet Ruby Passions. För mig är det viktigt att en aussie är sund och har en bra mentalitet. Vad det gäller exteriören så tycker jag att varken för mycket eller för lite av något är det bästa!

Liza Hasselquist

Jag heter Liza och köpte min första hund (en dvärgpinscher) 2001, efter att ha varit hästmänniska under min uppväxt. Sedan följde flera år med engagemang i brukshundklubben med instruktörsutbildningar (allmänlydnad och agility), utbildning till MH-figurant och inköp av en till dvärgpinscher, innan jag 2005 köpte min första aussiehane. Det visade sig, att efter allt blod, svett och tårar, så blev hunden en riktig succé som verkligen skapade mersmak för ytterligare utbildningar inom SBK, brukstävlande, vallning, kurser i alla möjliga grenar och styrelsearbete i min BK. Aussie nummer 2 vallande jag och körde sök med innan han blev gårdshund på heltid hos en kompis, och aussie nummer 3 köptes in för brukset men blev också IPO och lydnadshund.

Just nu sitter jag i styrelsen i min lokala BK, är instruktör på allt från valpkurser till specialkurser inom spår och sök, jobbar extra som metaltestfigurant och ska utbilda mig till testledare för MT. Förutom olika hundkurser via SBK och inom hundsektorn har jag läst hundkurser via Linköpings universitet och jobbat på Naturbruksgymnasium på hundinriktningen i min profession som lärare. Jag är nördigt intresserad av hundars mentalitet rent generellt och specifikt aussiementalitet, eftersom det är min favoritras. Jag ser fram emot att vara engagerad i klubben inom avelsrådet, det kommer att bli superspännande!

Susanna Skoglund

Jag heter Susanna Skoglund. Min första aussie köpte jag 2005 och det blev en sån där lyckoträff, allt jag hade kunnat önska och idag finns här 5 stycken aussietikar i åldern 1 till 10 år gamla. Jag är uppvuxen med boxer och blev sedan aktiv på brukshundsklubben med en hovawart -94. Provade på allt möjligt och blev fast i hundsporten. Efter det har jag även provat på raser som gos d'aturá catalá och bordercollie innan jag hittade till den allsidiga aussien och en dröm till gick i uppfyllelse när jag även fick en tik som höll måtten för att kunna börja en uppfödning under namnet Sugarwind's.

Idag är jag mest aktiv med mina hundar i bruks och vallning. Har egna får och tränar och tävlar på både får och nöt. I övrigt har jag tävlat inom de flesta hundgrenar, utställning, lydnad, agility, bevakning, spår och sök. Jag har en dröm om att australian shepherd ska vara ett självklart val av ras för de förare som satsar mot bruks SM och även nummer tre (efter bc och wk) bland de vallhundsraser som blir godkända vallhundar och därmed ett vanligare inslag på våra svenska gårdar som arbetande vallhundar. Arbetsegenskaper, mentalitet och hälsa är väldigt viktiga delar för mig när jag tänker på avel.

 

Jeanette Forssman

Jag köpte min först aussie 2003 - och det var för att jag ville ha en friskare ras (har haft 2 sjuka schäfrar tidigare) och min aussie är frisk och pigg, fortfarande!
Jag har hållit på med hund sedan 70-talet men fick min egna hund 1976 som jag tränade och tävlade mycket med och arbetade också som kennelflicka parallellt med skolgång men även på heltid under ett par år.
Jag har aldrig fött upp någon kull men har väldigt stor respekt för att det krävs mycket mer än bara 2 trevliga hundar. Jag hör många som planerar att avla på sin hund trots att dom varken har utvärderat sin egen eller vet särskilt mycket syskon och föräldrar djur, detta kan gäller både privatpersoner och uppfödare. Det är därför viktigt med utbildningar men också att nå ut till potentiella rasintressenter med information/kunskap, så att dom kan ställa rätt frågor inför sitt köp.
Jag tror jag kan se avelsarbetet "utifrån" - jag har inga "favoritlinjer" eller "gamla uppfödarrelationer" utan jag tror mig kunna ställa de "dumma frågorna" och se rasen ur ett valpköparperspektiv.