Avelsråd

Du kan kontakta avelsrådet direkt på avel@sask.nu.

Arbetsbeskrivning för avelsrådet, fastställd mars 2014

SASK:s styrelse utser en kommitté/arbetsgrupp, SASK:s avelsråd, med de kompetenser som den anser behövs för arbetet med avelsfrågorna och de rasspecifika avelsstrategierna (RAS). Avelsrådets sammansättning och storlek kan växla efter behov. Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda hundar med utgångspunkt från rasklubbens handlingsplan för avel (RAS). Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för rasens avelsfrågor.

RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och djurskyddslag. SKK.s grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens stadgar, SKKs grundregler, Avelspolicy för SKK och SKK.s riktlinjer. Dessa yttre ramar ger tydlighet om organisationens mål och avelsfunktionärernas roll och funktion.

Avelsrådets inriktning är att underlätta för klubben och uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor. Tillsammans med styrelsen ansvarar/arbetar de för att klubben fortlöpande arbetar med/utvecklar de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS; hälsa, mentalitet, funktion/funktionell exteriör och rasens ”avelsstruktur” baserat på SKK:s riktlinjer samt lagstiftning om djurskydd m.m.  Avelsrådet ansvarar för allmän och rasspecifik information och utbildning om avelsfrågor och kan t.ex. vara bollplank för uppfödare och hundägare som funderar på avelsfrågor. Avelsrådet tar däremot inte ställning till enskilda parningar och kombinationer. Det är alltid den enskilde uppfödaren och hanhundsägaren som har fullt ansvar för den enskilda parningen. Fortlöpande förankras arbetet i styrelsen som ytterst ansvarar för rasens avelsfrågor.

Riktlinjer: Avelsrådet ska med tydlig grund i SASK:s rasspecifika avelsstrategier:

  • Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler som webbsida och klubbtidning.
  • Fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor, till exempel genom att ta del av SKKs avelskommittés protokoll och övriga information och sprida lämplig information vidare till medlemmar.
  • Samverka med lokalomården för att anordna avelskonferenser (i de fall klubben har möjlighet att ansöka om bidrag)
  • Skaffa sig god kunskap om grundläggande rasinformation: rashistorik, populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- duglighet samt exteriör – och i arbetet använda SKK Avelsdata och Lathunden.  
  • Fortlöpande studera rasens utveckling såväl nationellt som internationellt samt redogöra för denna utveckling bl.a genom de årliga utvärderingarna av RAS men även i klubbtidning och på hemsida
  • Ansvara för arbetet med revidering av RAS och dess förankring bland medlemmarna innan gällande version löper ut.
  • Ansvara för att arkivera RAS och årliga utvärderingar av RAS.
  • Årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bland annat arbetet med RAS samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer.
  • I samband med årsmöte redogöra för arbetet med avelsfrågorna/RAS
  • Etablera kontakt med rasklubbar i andra länder

 

 

Presentation av avelsrådet

Medlemmar: Liz Knutsson, Monica Henriksson, Robin Yourell, Jennie Blomgren, Lena Stangvik

 

Monica Henriksson

Har jobbat yrkesverksamt med djur hela mitt liv, utexaminerades 1989 från SLU som Djursjuksköterska, har sedan jobbat på flertal kliniker fram till 2009 . Sedan dess uteslutande med utbildning av hund och hundförare i egen firma.

Reser runt mycket och har helgkurser för tävlingsförare. Är utbildad instruktör, tävlingslydnadsinstruktör, specialsökinstruktör, mentalbeskrivare, mentaldomare mm. Har även läst etologi på Sveriges Lantbruksuniversitet. Jag har suttit som Hälsoansvarig på central nivå inom Svenska Schäferhundklubben samt att jag under en period var invald i Avelskommittén i Svenska Kennelklubben. Då det under en period blev för mycket möten och pappersjobb så släppte jag alla uppdrag och ägnade mig åt det som intresserar mig mest- träna hund.

Tränar och tävlar själv, har tävlat spår, sök , skydd och lydnad i elit klass, utbildat räddningshund mm. Tävlar och tränar numer de internationella bruksgrenarna IGP och BSL. Föder upp bruksschäfer och aussie under kennel namnet Rapports. Har varit uppfödare av schäfer i 25 år och har hittills haft 48 kullar. Av aussie har jag haft en kull.

Robin Yourell Högberg

Bor utanför Stockholm i Tumba med mina 2 Aussies. I min yrkesroll är jag delägare i ett konsultbolag där vi hyr ut främst tjänstemän till olika mark och anläggningsprojekt. Fritiden består främst av hundaktiviteter, gaming och har ett stort engagemang i hemvärnet. Har varit aktiv i hemvärnet sen 2008 och har nu vid årsskiftet officiellt gått över till hundförare efter att ha varit i olika chefsroller fram till nu. Utöver min befattning är jag även skjutledare och instruktör.

Inom hund så är mitt engagemang i SBK relativt nytt. Jag har aktivt tränat och engagerat mig i ca 3år och snubblade in i de för jag ville lära mig mer om patrullhundarna och hur jag kunde stötta dom. Gick sedan på ett årsmöte på min lokala klubb och med en putt i rätt riktning av ordförande så är resten historia. Sitter i klubbens styrelse, RUS, drag och mark sektorn. Jag är utbildad MH-figurant och förhoppningsvis påbörjar utbildning för testledare under 2022, MT-figurant där jag har socialiseringsmomentet kvar för att bli helt färdig. Håller på och utbildar mig till skyddsfigurant i mondioring och förhoppningvis går kurs i sommar för att bli patrullhundsinstruktör.

Jennie Blomgren

Jag bor på landsbygden i Kungälvs kommun med min man och två söner, 2 aussies och 5 katter. Jag har alltid haft ett brinnande intresse och engagemang för djur och deltagit i kurser med min ursprungs familjs och vänners hundar redan innan jag köpte en egen hund. Jag har utbildning både inom biologi, pedagogik och IT. Under min studietid hjälpte jag till i en kennel som födde upp Griffon belge/bruxellois & petit brabaçon. Då var jag var med och satte upp en databas för rasen i Pawpeds (internationellt hälso- och stamtavledatabas för alla raser).
I min yrkesroll jobbar jag som Customer success manager inom Learning and development, (business to business). Det innebär bland annat projektledning, systemadministration, kundkontakt, support, ta fram offerter och innehållsproduktion för våra kunder, så de i sin tur kan utveckla sitt erbjudande och sina säljare. Jag jobbar i centrala Göteborg och har hundarna med på kontoret där de får umgås med mina kollegor och vara med på lite möten och annat.

För många år sedan varit med i styrelsen för en kattklubb och för några år sedan i styrelsen på en ridskola. På ridskolan fick jag uppdraget att hitta och implementera ett lämpligt ridskoleprogram för verksamheten som alla elever och instruktörer kunde använda. Jag har fött upp katter av rasen Norsk skogkatt sedan 2002, och är diplomerad uppfödare inom SVERAK. Jag har haft i snitt en kull per år och alla mina katter som varit i avel har blivit utställda runt om i Sverige och Norden under alla år. Jag har också exporterat kattungar till olika uppfödare i flera länder i Europa. Då jag älskar att fortbilda mig så har jag genom åren gått på många kurser och föreläsningar inom avel (hälsa, genetik, exteriör m.m.) genom alla år och de senaste åren även kurser som är mer inriktade på hund, bl.a. uppfödarutbildning, SASKs avelsutbildning, hundgenetik och mentalitet. Jag har även utbildat mig till MH/MT-figurant, och hoppas få möjligheten att praktiskt använda detta under våren 2022. För tillfället håller jag också på att utbilda mig till tävlingssekreterare inom bruks. Jag föder även upp aussie, under namnet Sjöliden’s (samma som på kattsidan) och hade min första kull 2021.

Jag tränar och tävlar i bruks (spår), lydnad och specialsök/Nose work. Vi tränar även sök och lite vallning. Freja (Min Uniqa Med Buller Och Bång), min första aussie, är uppflyttad i elitspår och lydnadsklass 2, samt har några diplom i NW1. Min andra aussie är Idun (Sjöliden’s Ahsoka Tano), som är 6 månader i slutet av januari, och håller på för fullt att upptäcka världen och grundtränas inför kommande tävlingar i framtiden.

Liz Knutsson

Jag bor strax utanför Kalmar tillsammans med mina tre aussietikar, Härja 4, Karma 9 och Lycka 10 år gamla. 2012 importerade jag en vuxen aussietik från USA och året därpå föddes min första aussiekull. Sedan dess har jag haft ytterligare 11 kullar där några har blivit bra nog att gå vidare i avel och andra inte.

Smådjursuppfödning har jag ägnat mig åt i hela mitt vuxna liv, dvs i dryga 35 år nu (hemska tanke 😉 ) och alltid varit engagerad i dess föreningar. När jag började avla hund hade jag bestämt mig för att inte vara aktiv i styrelse eller liknande, men här sitter man då igen…..det är svårt att hålla sig borta när man brinner för något 😊

Genomgått SKKs och SASKs avelsutbildning och en gäng med kurser och föreläsningar om avel, genetik, mentalitet och hälsa. Vidare är jag är SBK-instruktör, besökhundsförare och MH-figurant. Är väldigt intresserad av mentalitet och avel och nördar lika gärna MH och MT som stamtavlor. Som sagt brinner för rasen och älskar dess mångsidighet och tränar och tävlar själv i ett antal olika hundsporter.

Lena Stangvik