Hälsa

Australian shepherd anses vara en frisk ras som procentuellt sett är relativt fri från sjukdomar. Det är ett av rasklubbens ansvar att kartlägga förekomsten av eventuella sjukdomar och tillstånd som inte registreras av SKK, för att via fakta arbeta för att t.ex. försöka minimera eventuell spridning av sjukdomar med genetiska inslag. Den gemensamma kunskapen om hälsoläget inom rasen bygger i dagsläget, förutom SKK:s registrering och statistik från försäkringsbolag, i första hand på öppenhet från ägare och uppfödare. Vart femte år, när RAS uppdateras,  skickas även en hälsoenkät ut som vi uppmanar alla att sprida för att få in så många svar som möjligt ang rasens hälsa och tillstånd. Öppen kommunikation och ökad kunskap om rasens hälsoläge är en viktig del av arbetet med avelsurval och utvärdering; både för den enskilda uppfödaren och för rasens valpköpare. Uppfödare är välkomna att kontakta arbetsgruppen Avel och Hälsa genom avel@sask.nu för funderingar och samråd om rasens hälsoläge, t.ex med förslag på övriga tillstånd där behov av rapportering kan finnas.

Under 2017 och 2013 utfördes hälsoenkäten bland aussieägare i Sverige. Sammanställningen finns här: