Ögonlysning

Rasklubben rekommenderar och ger hänvisning till kullar där avelsdjuren ögonlyses med ua senast 12 månader före parningstillfället.
Grunden till det beslutet är att DNA-tester i kombination med ögonlysning av valpkullar inte är tillräckligt eftersom:

  • Befintliga DNA-tester inte täcker alla de genetiska tester som krävs på aussie - och rasklubben behöver därför komplettera tester med ögonlysning. Detta har också visat sig vara framgångsrikt i USA för att hålla sjukdomsfrekvenser låga.
  • Det finns ett DNA-test för HSF4 som beräknas stå för ca 70% av de katarakter som rasen har men resterande 30 % behöver en ögonlysning för att upptäckas. En hund med katarakt blir till slut såpass nedsatt att den bara kan se skillnad mellan ljus och mörker, varför det är en fråga om djurets välfärd att försöka arbeta för att denna typ av ögonsjukdom inte ökar i frekvens.
  • Bakre polär katarakt är en av de katarakter som inte kan DNA-testas utan enda sättet att upptäcka dessa är ögonlysning som sedan kan följas upp med ett utlåtande från veterinär om det handlar om ärftlig eller förvärvad katarakt. Det finns ett samband mellan den bakre polära katarakten och total katarakt; alltså blindhet.
  • Iris Colobom finns inte heller i dagsläget i ett DNA-test för och en drabbad hund kan ha problem med att se under ljusa förhållanden då irisen inte är utvecklad ordentligt och den har svårt att dra ihop sig.

Ett annat väsentligt argument för ögonlysning är att Svenska Kennelklubben (SKK) inte registrerar några av aussiens DNA-test i deras öppna och officiella databas ”Hunddata” på grund av att australian shepherd inte har ett hälsoprogram för dessa sjukdomar. Detta innebär att det är omöjligt att kontrollera DNA-testers validitet samt resultat.

Ögonlysning av valpkullar

När det gäller rasklubbens tidigare rekommendationer på ögonlysning av valpkullar före 10 veckors ålder, så justerades den då det var en låg frekvens där ca 0.2% har en anmärkning. Den nuvarande rekommendationen är att alla kullar under vissa år ska testas före 10 veckors ålder och detta infaller vart fjärde år med start 2016 därefter 2020, 2024 osv.

Rasklubben behöver få in fakta så vi inte missa något. Därför uppmanar vi alla som har planer på att avla att bidra till denna viktiga faktainsamling.

Tack på förhand!

 

Källa ögonsjukdomar ASHGI