Korningsdiplom

Ansök om SBK:s korningsdiplom

Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning arrangeras av Svenska Brukshundklubben och är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras.

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad. Resultat från testerna redovisas på Svenska Kennelklubbens webbplats hunddata.

Korningsdiplom till uppfödare

Du kan som uppfödare av brukshundras och medlem i Svenska Brukshundklubben ansöka om korningsdiplom för din uppfödning. För ett erhållande av diplomet krävs att nedan angivet antal hundar av samma ras är uppfödda av samma uppfödare eller kennel, fallna efter en och samma hanhund eller tik och har deltagit vid något av Svenska Brukshundklubbens anordnade mentaltest MT2007 och exteriörbeskrivning med godkänt resultat.

Diplomet kan utdelas retroaktivt och mer än en gång till samma kennel eller uppfödare.

Korningsdiplom tilldelas:

•      Tik med minst 5 korade avkommor

•      Hane med minst 15 korade avkommor

•      Uppfödare med minst 10 korade avkommor

Observera:
För att få titeln Korad registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK) måste hunden ha godkänt resultat från både MT2007 och en exteriörbeskrivning som är gjord när hunden var 18 månader eller äldre.

Rutiner för ansökan:

1. Sök korningsdiplom via formuläret på SBK:s hemsida. SBK kansliet kontrollerar att alla uppgifter som behövs finns med för att rasklubben ska kunna godkänna ansökan.

Uppgifterna är: medlemskap, kennelnamn, uppfödarens namn och adress samt registreringsnummer och namn på hundarna.

2. SBK:s kansli, handläggare för utskottet för avel och hälsa, skickar den inkomna ansökan i sin helhet till berörd rasklubb för kontroll, godkännande och diarieföring.

3. Rasklubben meddelar SBK:s handläggare för utskottet för avel och hälsa om tillstyrkan eller avslag.

Observera att det i händelse av förlust, tvist eller liknande är rasklubben som ansvarar för diarieföring av ansökningshandlingar då rasklubben är den som står för granskning och godkännande.

4. Kansliets handläggare för utskottet för avel och hälsa utfärdar och skickar diplom till uppfödare samt en scannad kopia till rasklubben.

Diplom till enskilda hundar

Diplom till enskilda hundar finns inte hos SBK men kan ansökas (av medlem) via en enkät på SASK hemsidan under ”Resultat”. Ansökan gäller för flera titlar som erövrats under ett kalenderår. Dessa diplom delas ut på årsmötet. Mer information samt datum för ansökan finns på hemsidan.