Klubben

KLUBBEN

Svenska australian shepherdklubben – arbetar för rasen

Svenska australian shepherdklubben (SASK) bildades 2002 knappt tio år efter att rasen blev officiellt godkänd i Sverige. Vi är en rasklubb inom Svenska brukshundsklubben (SBK) och rasen är därmed registrerad som en brukshundras. Genom SBK har vi tillgång till värdefull statistik och en bred erfarenhetsbank. Det har du som aussieintresserad, som uppfödare och inte minst vi som rasklubb stor nytta av.

SASK:s huvudsyfte är att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras, hälsomässigt, mentalt och exteriört.

SASK består av en styrelse och ett avelsråd samt kommittéer. Du är alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss med frågor, tankar och idéer! Vi arbetar alla frivilligt och vårt arbete innebär bl a att ta fram och sammanställa fakta, statistik och strategier samt informera/utbilda, anordna aktiviteter, underhålla hemsidan, producera en klubbtidning och mycket mer. Vi erbjuder också en plattform för gemensamma aktiviteter, utbildningar och stöttning uppfödare och medlemmar emellan. Idag har klubben över 700 medlemmar och nära 5 000 medlemmar i vår Facebook grupp (Svenska Australian Shepherdklubben). Gå gärna med där!

Du är viktigt för oss!

Det är bara tillsammans som vi kan göra ett bra arbete för vår ras och dess framtid. Så välkommen att stötta oss – och bli medlem! Läs mer under ”Medlemskap” eller kontakta medlem@sask.nu för mer information.

SASKs pg 25 08 71-1
SASKs swish 123 037 8422

SASK
c/o Tina Sperring
Hjalmar Brantingsgatan 7B
75327 Uppsala

E-post: Tina ordforande@sask.nu