Mästerskapsbidrag

Rasklubben beslutade 2023 att ge bidrag till medlemmar i rasklubben som kvalat till och startar på ett inofficiellt eller officiellt nordiskt, europeiskt eller internationellt mästerskap i samtliga grenar från och med 2023. 

Ansökan skickas till kassor@sask.nu och ska innehålla:
Medlemsnummer
Registreringsnummer på deltagande hund
Kvallista/resultat från kvaltävlingar samt bekräftelse på anmälan
Hemadress, adress till tävlingsplatsen samt körsträcka alternativt kvitto för biljetter. 
Kvitto för betalning av anmälningsavgift
Kontonummer dit pengarna ska sättas in

Rasklubben betalar ut bidrag för startavgiften upp till 1000 kr samt resekostnader upp till 2000 kr. 

Som tack vill vi ha en eller flera bilder samt ett kortare reportage till vår tidning, hemsidan samt sociala medier, kontakta redaktion@sask.nu efter din tävling.