Information från SASK:s styrelse (juni 2020)

Vi fortsätter att påverkas av Coronapandemin och SKK fortsätter att sätta tuffare regler än Folkhälsomyndigheten. Det innebär att vi även har fått ställa in SASK:s sista rasmästerskap för året, det i lydnad och rallylydnad i september. Klubben har med detta fått ställa in samtliga arrangemang sedan mars. Nu håller vi tummarna för ett intensivt 2021!

  • Uppfödarträffar. Arbetsgruppen har lagt ett första förslag på upplägg, som styrelsen och Avelsrådet tittar på. Av både Coronakskäl och för att ge fler möjlighet att delta, siktar vi på regionala träffar. Håll utkik på sask.nu och på vår Facebooksida, SASK Svenska Australian Shepherdklubben.
  • SASK och vallning.  Vi har påbörjat arbetet med att se hur vi på ett bättre sätt kan presentera vallningen för våra aussieägare. Exakt hur det här kommer att göras har vi än så länge bara börjat diskutera. Håll utkik!
  • Korta svansar. Styrelsen har beslutat att göra en kartläggning av de rykten som florerar om olagligt kuperade svansar inom vår ras. Vi har gjort en anmälan till SBK och vi skriver om frågan i kommande nummer av vår tidning. Olaglig kupering är ett brott mot djurskyddslagen sedan 1989 och om detta förekommer, måste det stoppas. Idag pågår ett polisärende och frågan finns hos SKK. Vi kommer att lägga ut info på vår hemsida (”köpa Aussie”), där vi avråder från att köpa hund med kuperad svans.
  • NBT som paras med NBT – ingen bra idé. Apropå korta svansar håller styrelsen också på att undersöka hur reglerna ser ut i andra länder för parning mellan två NBT, dvs två hundar med naturligt kort svans (NBT – Natural Bob Tail). NBT är en defekt och vi avråder därför för parningar mellan två NBT-hundar. Det kan leda till missbildning och död i valparnas fosterstadium och därmed mindre kullar. Vi kommer att lägga ut denna info på vår hemsida.
  • Vår tidning: Nästa nummer av vår tidning kommer att skickas till er digitalt. Då vi inte har några intäkter från våra arrangemang i år och att tidningen samtidigt är den absolut största utgiftsposten som klubben har (tryckkostnad och porto), behöver vi vara försiktiga.
  • OBS!OBS!OBS!!! Ni som är medlemmar: vi påminner er återigen om att se över era medlemsuppgifter, så att där finns en aktuell e-postadress. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
  • Stötta din rasklubb! Ni som inte är medlemmar: Bli medlem! Ni stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via https://sask.nu/klubben/medlemskap Välkommen som medlem!

Styrelsen önskar alla våra medlemmar en skön sommar med mycket hund, mycket vistelse ute, härlig samvaro med fysiskt distansering och rena händer!