Information från SASK:s styrelse (augusti 2020)

Kullstatistiken för 2020 är i stort sett klar och kommer snart att finnas på vår hemsida https://sask.nu Den är för närvarande på remiss i uppfödargruppen. 

Uppfödarträffar. Arbetsgruppen jobbar på med förslaget om regionala träffar. Vi återkommer längre fram i höst med ett förslag.

En vallningskommitté är på gång. Arbetsgruppen har startat igång och vi ser fram emot deras förslag. Vi kan också göra reklam för kommande nummer av Aussietidningen som kommer att ha tema vallning. 

Olagligen kuperade svansar. Styrelsen fortsätter att följa frågan om olagligen kuperade svansar – djurplågeri och därför ett brott mot djurskyddslagen sedan 1989. Ett ärende ligger just nu hos Åklagarmyndigheten liksom hos SKK:s Disciplinnämnd och detta kommer vi självklart att följa. Vi har lagt info på vår hemsida (”köpa Aussie”), där vi avråder från att köpa hund med kuperad svans. Vi är självklart medvetna om att det i vissa länder fortfarande är tillåtet att kupera svansar. Om man som uppfödare importerar en hund från ett sådant land finns givetvis risken att man får acceptera en kuperad svans. Men det stora flertalet köper sin hund i Sverige – här är det förbjudet.

Aussietidningen: Då vi inte kommer att ha några intäkter från arrangemang under året fortsätter vi året ut att ge ut tidningen digitalt. I starten av 2021 ser vi hur läget är med Coronapandemin och vad SKK/SBK ger för rekommendationer. 

OBS!OBS!OBS!!! Ni som är medlemmar: vi påminner er återigen om att se över era medlemsuppgifter, så att där finns en aktuell e-postadress. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter. De allra flesta fick sin tidning på angiven e-postadress – vi fick ett fåtal mejl, där det inte funkat.

Stötta din rasklubb! Ni som inte är medlemmar: Bli medlem! Ni stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Medlemskap Välkommen som medlem!

Styrelsen önskar alla våra medlemmar en bra höst med sköna skogspromenader – och kanske med en och annan tävling? Var rädda om er!

Sensommarhälsningar,
Styrelsen för SASK