Information från SASK:s styrelse (oktober 2020)

 • Valberedningen är i full gång med sitt arbete. Har du några tips på namn? Kontakta valberedning@sask.nu med ditt förslag!
 • Aussietidningen nr 3 är, som vi berättat redan, försenad om ni undrar vart den har tagit vägen. Vi väljer att göra ett dubbelnummer i höst och skjuter utgivningen lite närmare julen.
 • En importerad aussie, registrerad i ASCA (vår moderklubb i USA), har idag inte möjlighet att få sin stamtavla ifylld/registrerad i SKK. Stamtavlorna för dessa hundar är tomma. Det ställer till problem för våra uppfödare. Vi har nu skickat en skrivelse till SKK, för att påtala problemet och (hoppas vi!) få det löst. Frågan ligger nu hos SKK:s Avelskommitté.
 • Vår nybildade Arrangemangskommitté kommer att ha hand om våra rasmästerskap i olika grenar, Rasspecialen och mässor. Kommittén organiserar dessa tillsammans med till exempel en lokal brukshundsklubb, som har huvudansvaret. Vi har också tagit fram ett ramverk för hur vi tänker oss att det ska fungera mellan SASK och den arrangerande partnern. Vi provar och utvärderar och hoppas att vi med detta ska få ett bra flow i våra arrangemang och därmed kan ordna RM i många grenar.
  RM i Bruks är under planering liksom Rasspecialen, även om vi inte vet hur smittläget kommer att se ut 2021.
 • Stockholms hundmässa i december och MyDog i Göteborg i januari är båda inställda.
 • Vallningskommittén har nu ett flertal medlemmar – garvade vallare allihop – och vi ser fram emot vad som kommer att hända där!
 • Ärendet med de olagligen kuperade svansarna fortsätter att följas av styrelsen. Senaste kontakten var med polisen som fått i uppdrag av åklagaren att samla in ytterligare material.
  Vi påminner igen: all form av kupering utan medicinska skäl är ett brott mot djurskyddslagen och att ställa ut en hund som är kuperad är inte tillåtet i Sverige. Om ägaren vet om att dennes hund är kuperad och ändå ställer ut, är detta ett brott mot SKK:s regler. Det kan få allvarliga konsekvenser. Även en naturligt kort svans som kuperats är belagd med utställningsförbud.
 • Påminnelse-OBS till våra medlemmar!! Se över era medlemsuppgifter, så att där finns en aktuell e-postadress. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter. All kommunikation från oss och från SBK sker genom den adress som finns registrerad där. Är det fel adress får ni inte mejlen.
 • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem! Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Medlemskap.
  Välkommen som medlem!

Ha en fortsatt skön höst och var rädda om er och om era medmänniskor!

Allra bästa hälsningar,

Styrelsen för SASK