Arkiverade nyheter

 • Information från SASK:s styrelse (december 2020)

  • Kullstatistiken är klar. Det har varit mycket krångel i år, nya personer som har gjort den, men det har också gjorts en extra översyn för att säkerställa att det inte smugit sig in felaktigheter. För att göra det lättare att hitta filerna, har vi skapat en ny undersida på sask.nu enkom för kullstatistiken. Notera att där finns två dokument: en för kullstatistiken och en där vi tagit fram statistik över svanslängder i registrerade kullar.
  • MT och MH kommer att genomföras i juni respektive juli i Uddevalla. Titta i tävlingskalendern. Vi måste självklart reservera oss för Coronan och de restriktioner som FHM och regeringen har. Men vi hoppas att vaccinationen har kommit så pass långt att vi kan återgå till en aktiv verksamhet.
  • Vi påminner om årsmötet 2021 som kommer att hållas den 7 mars. Mötet blir digitalt, det har vi berättat tidigare, men exakt hur upplägget blir återkommer vi till, när vi pratat med SKK.  Viktigt är att du har koll på om din mejladress är korrekt, då kallelse, handlingar och instruktioner kommer att komma till din mejlbox. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
  • Nomineringstiden för förtroendeposter inom SASK 2021 är nu slut. 15 december var sista dag, som medlemmarna kunde lämna sina förslag. Nu har valberedningen möjlighet att justera sitt preliminära förslag (det som ni fick i mejlboxen i mitten av november). Alla förslag som inkommit fram tills den 15 december kommer att presenteras på årsmötet.
  • Arbetet med den nya versionen av RAS har fått stöttning av en av Sveriges främsta experter av Australian Shepherd. Styrelsen och Avelsrådet bugar, bockar och gör vågen.
  • Aussietidningen nr 3 & 4 (extra ”tjock” version) kom till era e-brevlådor strax innan jul – denna gång i ett bläddringsbart skick. Det tog lite extra tid på slutet, då vi hade lite strul med en artikel. Bläddepdf:en i sin första version blev dessutom lite skum – tryckeriet fick göra om filen. Vi hoppas att ni loggade in igen för att få en mer läsbar fil.  
  • Årets aussie kommer inte att delas ut för 2020, enligt beslut från styrelsen. Året har inneburit begränsat med tävlingar och de av våra medlemmar som finns i riskgruppen har sannolikt varit försiktiga att delta i det som trots allt har erbjudits. Vi ser istället fram emot 2021.
  • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem. Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Klubben -> Medlemskap Välkommen som medlem!

  Styrelsen önskar er alla en god avslutning av 2020 och en bra början på 2021. Ta hand om er och era medmänniskor. Håll i, håll ut och håll avstånd!

  Allra bästa hälsningar,
  Styrelsen för SASK

 • Information från SASK:s styrelse (för november 2020)

  • Årsmötet 2021 kommer att hållas den 7 mars kl 11.00 och blir digitalt via Zoom. Kallelse med instruktioner kommer att komma till din mejl, varvid det är extra viktigt att du har angett mejladressen korrekt på Mina sidor. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
  • Valberedningens förslag på styrelse och övriga förtroendeposter har vi skickat ut till alla SASK:s medlemmar samt lagt på sask.nu. Vi påminner om att alla medlemmar har möjlighet, enligt de nya stadgarna, att komma med ytterligare förslag på namn till styrelseposter eller andra förtroendeposter. Skicka ditt förslag till styrelsen på mejl sekreterare@sask.nu  Det är viktigt att du tydligt anger att det är ett förslag till kandidat till styrelsen eller till en annan förtroendepost. Förslaget ska ange:
   • vilken funktion som avses
   • namn på kandidaten
   • en kort presentation och gärna en beskrivning varför hen är lämplig för den post som du föreslår
   • notering om att den föreslagne personen kandiderar samt dennes kontaktuppgifter
  • Möjligheten att få registrera stamtavlor för ASCA-reggade importer har styrelsen arbetat med under året. Frågan ligger nu hos Avelskommittén inom SKK som kommer att utreda möjligheterna.
  • Aussietidningen nr 3 (extra ”tjock” version) kommer ut i mitten av december. Vi är i sluttampen av arbetet.        
  • Den exteriörbeskrivning som var planerad i Helsingborg i november fick ställas in på grund av de striktare Coronarestriktioner som införts.      
  • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem! Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via https://sask.nu/klubben/medlemskap Välkommen som medlem!

  Sköt om er därute och var rädda om er och om era medmänniskor!

  Allra bästa hälsningar,
  Styrelsen för SASK

 • Valberedningens preliminära förslag för 2021/2022

  Hej alla SASK-medlemmar

  Svenska Australian Shepherdklubbens (SASK:s) valberedning kommer här med sitt preliminära förslag till styrelse och övriga förtroendevalda 2021. Förslaget är skickat till alla medlemmar på mejl. SBK har nya stadgar vilka bland annat innebär att klubbarnas valberedningar ska föreslå nya styrelsekandidater senast den 15 november och presentera förslaget för medlemmarna. Vi ligger tyvärr lite efter i tidsplanen. Nedan finns valberedningens förslag inför årsmötet 2021:

  Ordförande: Vakant nyval 1 år
  Vice ordförande: Liz Knutsson nyval 2 år
  Sekreterare: Maria Sjöberg nyval 2 år
  Ledamot 1: Jenny Nyberg nyval 2 år
  Suppleant 1: Agnetha Andersson nyval 2 år
  Revisor 1: Ingela Bergare omval 1 år
  Revisor 2: Vakant nyval 1 år
  Revisorssupleant 1: Camilla Appelgren omval 1 år
  Revisorssuppleant 2: Jenny Naartijärvi omval 1 år
  Årsmötesordförande: Vakant  

  Enligt de nya stadgarna kan du som medlem nominera ytterligare kandidater till styrelsen eller andra förtroendeposter genom att skicka ett förslag till styrelsen. Det är viktigt att du tydligt anger att det är ett förslag till kandidat till styrelsen eller till en annan förtroendepost.

  Förslaget ska ange:

  • vilken funktion som avses
  • namn på kandidaten
  • en kort presentation
  • notering om att den föreslagne personen kandiderar samt dennes kontaktuppgifter

   

  Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad. Förslagen mejlas till sekreterare@sask.nu

 • Information från SASK:s styrelse (oktober 2020)

  • Valberedningen är i full gång med sitt arbete. Har du några tips på namn? Kontakta valberedning@sask.nu med ditt förslag!
  • Aussietidningen nr 3 är, som vi berättat redan, försenad om ni undrar vart den har tagit vägen. Vi väljer att göra ett dubbelnummer i höst och skjuter utgivningen lite närmare julen.
  • En importerad aussie, registrerad i ASCA (vår moderklubb i USA), har idag inte möjlighet att få sin stamtavla ifylld/registrerad i SKK. Stamtavlorna för dessa hundar är tomma. Det ställer till problem för våra uppfödare. Vi har nu skickat en skrivelse till SKK, för att påtala problemet och (hoppas vi!) få det löst. Frågan ligger nu hos SKK:s Avelskommitté.
  • Vår nybildade Arrangemangskommitté kommer att ha hand om våra rasmästerskap i olika grenar, Rasspecialen och mässor. Kommittén organiserar dessa tillsammans med till exempel en lokal brukshundsklubb, som har huvudansvaret. Vi har också tagit fram ett ramverk för hur vi tänker oss att det ska fungera mellan SASK och den arrangerande partnern. Vi provar och utvärderar och hoppas att vi med detta ska få ett bra flow i våra arrangemang och därmed kan ordna RM i många grenar.
   RM i Bruks är under planering liksom Rasspecialen, även om vi inte vet hur smittläget kommer att se ut 2021.
  • Stockholms hundmässa i december och MyDog i Göteborg i januari är båda inställda.
  • Vallningskommittén har nu ett flertal medlemmar – garvade vallare allihop – och vi ser fram emot vad som kommer att hända där!
  • Ärendet med de olagligen kuperade svansarna fortsätter att följas av styrelsen. Senaste kontakten var med polisen som fått i uppdrag av åklagaren att samla in ytterligare material.
   Vi påminner igen: all form av kupering utan medicinska skäl är ett brott mot djurskyddslagen och att ställa ut en hund som är kuperad är inte tillåtet i Sverige. Om ägaren vet om att dennes hund är kuperad och ändå ställer ut, är detta ett brott mot SKK:s regler. Det kan få allvarliga konsekvenser. Även en naturligt kort svans som kuperats är belagd med utställningsförbud.
  • Påminnelse-OBS till våra medlemmar!! Se över era medlemsuppgifter, så att där finns en aktuell e-postadress. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter. All kommunikation från oss och från SBK sker genom den adress som finns registrerad där. Är det fel adress får ni inte mejlen.
  • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem! Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Medlemskap.
   Välkommen som medlem!

  Ha en fortsatt skön höst och var rädda om er och om era medmänniskor!

  Allra bästa hälsningar,

  Styrelsen för SASK

 • Information från SASK:s styrelse (september 2020)

  • Årsmöte är det inte dags för än, men kanske har du ett förslag som du vill att vi tar upp? Skicka förslaget (eller motion som det kallas i sådana här sammanhang), så att vi har det senast den 20 oktober. Du kan mejla till ordforande@sask.nu. OBS! Var tydlig med vad ditt förslag är, så vi vet vad vi ska rösta om.
  • Kullstatistiken pratade vi om sist (då på remiss i uppfödargruppen) och den är lite försenad. Några justeringar ska göras och sen lägger vi ut den på sask.nu.
  • Uppfödarträffar. Ett upplägg finns nu klart och kommer att presenteras i kommande nummer av Aussietidingen. Håll utkik!
  • Vallningskommittén är igång och medlemmar har rekryterats in. Även detta kan ni läsa om i kommande nummer av Aussietidningen med tema vallning.
  • Aussietidningen nr 3 är försenad. Vi har därför beslutat att göra detta nummer extra fylligt och nöja oss med ett nummer i höst. Våra ideella krafter räcker inte till för två bra nummer under den korta hösten.
 • 2020-11-14 (All day)
  Helsingborg bk

  SASK anordnar exteriörbeskrivning i Helsingborg lörd. 14 nov.
  Anmälan finns öppen på SBKtävling.
  Sista anm. dag 23 okt. OBS! Begränsat antal deltagare.
  Varmt välkommen!

 • Information från SASK:s styrelse (augusti 2020)

  Kullstatistiken för 2020 är i stort sett klar och kommer snart att finnas på vår hemsida https://sask.nu Den är för närvarande på remiss i uppfödargruppen. 

  Uppfödarträffar. Arbetsgruppen jobbar på med förslaget om regionala träffar. Vi återkommer längre fram i höst med ett förslag.

  En vallningskommitté är på gång. Arbetsgruppen har startat igång och vi ser fram emot deras förslag. Vi kan också göra reklam för kommande nummer av Aussietidningen som kommer att ha tema vallning. 

 • 2020-08-22 (All day)
  Uddevalla

  Kontakta styrelsen för mer info.

Sidor