Arkiverade nyheter

 • 2021-06-01 (Hela dagen)
  Lerkulans Vallcenter Skinnskatteberg

  Välkomna till en träningsdag på Lerkulans Vallcenter i Skinnskatteberg tisdag 1 juni med start kl. 09.00. Lunch mellan kl.12.00-13.00 medtag egen mat/fika.
  Du tränar på den nivå du är alltifrån VP träning till dig som är relativ nybörjare. Max 6 deltagare.

  Instruktör: Peter Nilsson

 • 2021-05-09 (Hela dagen)
  Fäboda Gård, Mariefred

  Välkomna på en träningsdag med information om HWT på Fäboda Gård. Vi tar emot 6 ekipage (allt enligt SKK ́s Corona restriktioner). Kostnad 900 kr/ekipage inkl. sopplunch.

  Instruktör: Ankie Hermansson som även är Sveriges enda domare

  Anmälan skickar du till: anna.brinning@telia.com

 • 2021-05-08 (Hela dagen)
  Fäboda Gård, Mariefred

  Välkomna på Vallanlagstest på Fäboda Gård. Samling kommer att ske klockan 8.30 för dom första 6 ekipagen. Ytterligare 6 ekipage får gå på eftermiddagen, allt efter SKK ́s Corona restriktioner.
  Information om när du kallas kommer några dagar före testen. I första hand är detta NHAT för Australian Shepherd i mån av plats är även andra raser välkomna enligt vilka som är godkända av SKK.
  https://www.kroppsvallarna.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Bilaga-1-Vallhundsraser.pdf

  Anlagstestare: Ankie Hermansson

 • 2021-09-04 (Hela dagen) till 2021-09-05 (Hela dagen)
  Fäboda Gård, Mariefred

  RM genomförs i form av en HWT-bana men med ca 6-8 får och kortare tid än officiellt. Vill du veta mer om HWT så hittar du all information på Svenska Kroppsvallarnas Svenska Kroppsvallarnas hemsida.

 • 2021-06-13 (Hela dagen)
  SK i Uddevalla

  Anmäls via SBK Tävling

  SASK prioriteringsordning gäller; d.v.s. platserna fördelas enligt hundarnas ålder, i första hand SASK medlemmar, i andra hand till icke medlemmar med aussies och sist andra raser

 • Inställt
  2021-06-12 (Hela dagen)
  SK i Uddevalla

  Anmäls via SBK Tävling

  SASK prioriteringsordning gäller; d.v.s. platserna fördelas enligt hundarnas ålder, i första hand SASK medlemmar, i andra hand till icke medlemmar med aussies och sist andra raser

 • 2021-06-06 (Hela dagen)
  SK i Uddevalla

  Anmäls via SBK Tävling

  SASK prioriteringsordning gäller; d.v.s. platserna fördelas enligt hundarnas ålder, i första hand SASK medlemmar, i andra hand till icke medlemmar med aussies och sist andra raser

 • Årsmöte den 7 mars 2021, 13.00

  Här finner du alla handlingar som vi kommer att gå igenom på årsmötet den 7 mars. Vi påminner om informationen i kallelsen, nämligen att årsmötet kommer att hållas digitalt i två delar. På det förberedande mötet den 7 mars kommer vi att gå igenom handlingarna medan beslut tas på det efterföljande beslutsmötet.

  Du som medlem kommer att få en länk mejlad till dig från SKK några dagar innan mötet. Läs mer i den kallelse som du fick för några dagar sedan.

   
   

  Väl mött den 7 mars!

  Hälsningar,
  SASK:s styrelse

 • Kallelse till årsmöte

  Kallelse till årsmöte är publicerad sedan tidigare, men då mötet kommer att genomföras digitalt och på ett annat sätt än vi är vana vid publicerar vi här en förnyad och utökad kallelse.

  Den 7 mars kl 13.00 startar SASK:s årsmöte. Årsmötet kommer att hållas digitalt och genomföras i två delar.

  Del 1 (7 mars, kl 13.00) :

  Mötet syftar till att förbereda mötesdeltagarna för de beslut som årsmötet ska fatta. Styrelse, valberedning och motionärer presenterar sina förlag till beslut och mötesdeltagarna har möjlighet att ställa frågor och lämna yrkanden i ärenden. Det förberedande mötet leds av en av SKK utsedd mötesmoderator.

  Del 2 (startar fredagen den 12 mars och avslutas söndagen den 14 mars)

  Del 2 är ett beslutande möte i systemet VoteIT (https://skk.voteit.se). Mötet sker asynkront och är öppet under 12-14 mars. Här sker själva beslutsfattandet genom att mötesdeltagarna loggar in och lägger en röst på de beslut som de önskar att föreningen ska fatta. Mötet startar som regel kl. 9:00 den första dagen och avslutas kl. 22:00 den sista dagen. Start- och sluttider kommer att meddelas så snart de är klara, men mötet ska alltid pågå minst 60 och högst 72 timmar.

  Det är valfritt för klubbens medlemmar om de vill delta vid båda mötestillfällena eller endast vid det beslutande mötet i VoteIT. De traditionella diskussionerna och förhandlingarna som sker i ett fysiskt årsmöte förkortas och avhandlas i det förberedande mötet. Det digitala beslutsmötet i VoteIT (del 2) kan inte hantera förslag och diskussioner och erbjuder inte möjlighet att kommunicera med styrelsen eller andra mötesdeltagare. Detta kan enbart göras på det förberedande mötet (del 1, se ovan)..

  Val till förtroendeposter

  Valberedningens förslag kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar samt publiceras på hemsidan, sask.nu. Enligt SASK:s stadgar (SBK:s normalstadgar för rasklubb med en nivå) paragraf 10, moment 2, kan nominering av personer på själva årsmötet enbart ske till vakanta poster.

  Handlingarna

  Handlingarna till årsmötet publiceras på sask.nu samt skickas till medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötets del 1, den 7 mars.

  Välkomman på årsmöte!

  Styrelsen för SASK

 • Information från SASK:s styrelse (januari 2021)

  • Regelrevidering för utställning. En representant för styrelsen har deltagit i ett förmöte för att bevaka att SBK inför krav på arbetsmeriter, för att man ska erhålla cert på utställning.
  • Arrangemangskommittén fortsätter att planera för (som vi hoppas!!!) sommarens bruksmästerskap. Vi hoppas kunna ge mer handfast info inom kort.
  • Arbetet med Aussietidningen nr 1 2021 drar snart igång. Temat den här gången blir avel, mentalitet och hälsa. Har du några idéer på artiklar eller saker som du skulle vilja lära dig mer om inom detta tema? Hör av dig till redaktion@sask.nu.
  • Årsmötesplanering pågår och mötet kommer att hållas digitalt som vi berättat om tidigare. Preliminär dag är 7 mars. Mötets ungefärliga upplägg blir en dag (fast inte en hel dag förstås) där vi kan diskutera de olika punkterna och sedan ligger mötet öppet i tre dagar för att ge alla medlemmar möjlighet att gå in och rösta. Det är viktigt är att du har koll på om din mejladress är korrekt, då kallelse, handlingar och instruktioner kommer att komma till din mejlbox. Gå in på Brukshundklubbens Mina sidor - I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
   Styrelsen, valberedning och revisorer håller just nu på med sedvanliga årsmötesförberedelser (förslag på nya personer till förtroendeuppdrag, verksamhetsberättelse och –plan, bokslut, granskning av räkenskaper och förvaltning etc).
  • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem. Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Medlemskap Välkommen som medlem!

   

  Styrelsen håller alla tummar för att 2021 blir ett år där vi (så småningom!) kan träffas på tävlingar och kurser igen. Till dess – håll i, håll ut och håll avstånd så vi håller oss friska!

  Allra bästa hälsningar,

  Styrelsen för SASK

Sidor