Arkiverade nyheter

 • Kullstatistiken 2021

   

  Här finner ni kullstatistiken för 2021!

  Du kan även gå via menyn: Klubben - Protokoll - Övrigt - 2022

 • Resultat rasspecialen 2022

   

  Uppdatering: Resultaten finns nu på hunddata. 

  Resultaten från rasspecialen ligger fortfarande inte på hunddata. 
  Vi är i kontakt med SKK om detta.

 • Rasmästerskap 2023


  Det är dags att planera för rasmästerskapen 2023. 
  Har du och din lokalklubb möjlighet att hjälpa till?

  Bruks: Spår och sök, gärna även rapport om möjligt.
  Helst ser vi att allt arrangeras på samma klubb under samma helg men om det inte skulle vara genomförbart delar vi upp det på olika tillfällen.
  Avtal utarbetas med lokalklubben efter vad som passar. Viktigast att klubben har mycket spårmarker och/eller sökruta samt fina planer, övrigt hjälps vi åt med. 
  Lydnad:  Samtliga klasser under en och samma dag, ev. endast klass 1–3. 
  Rallylydnad: Samtliga klasser under en och samma dag.
  Agility: Flexibelt upplägg, gärna samtliga klasser i agility- och hoppklass för L och XL. 
  Rasspecialen: Vi söker en CUA och även om det finns ringssekreterare för att hjälpa till att arrangera rasspecialen 2023.

  Vi påminner om att klubben är en ideell förening som inte kan leva utan engagerade medlemmar.
  Det är mycket hög arbetsbelastning på styrelsen samt avelsrådet och vi gör så gott vi kan.
  Rasmästerskap är något vi verkligen vill få genomfört men kan inte göra det själva, hjälp oss utveckla klubben!
  Kontakta sekreterare@sask.nu om du vill engagera dig eller om din klubb har möjlighet och vilja att hjälpa oss med rasmästerskap. 


   

 • SM Bruks, IGP, Mondioring & Patrull 2022

  Har vi några medlemmar i rasklubben som är intresserade av och har möjlighet att stå i vår rasklubbsmonter under Bruks SM i Leksand 26-28 augusti?

  Kontakta sekreterare@sask.nu

 • Nummerlappar till rasspecialen

   

  Nummerlappar till söndagens rasspecial är utskickade via mail.
  Om du inte erhållit något men är anmäld, kontakta sekreterare@sask.nu

 • Rasmästerskap bruks 2022

  Svenska australian shepherdklubben saknar arrangemangskommitté på grund av bristande engagemang från föreningens medlemmar. Vi i styrelsen gör vårt allra yttersta för att ordna rasmästerskapen för 2022. Nu har vi fått ett sista avslag från en brukshundsklubb. Det gör att det inte kommer bli något rasmästerskap i bruks 2022 om inga medlemmar sitter i en lokalklubb som kan anordna rasmästerskapet. Det går att lägga in tävlingar för andra halvåret 2022 under denna vecka sedan behöver RM läggas på en befintlig tävling.

  Upplägget är helst elitspår samt alla klasser sök och rapport på samma klubb under samma helg men rapporten har knappt haft anmälningar samt att det går att dela upp och bara ta sök respektive spår om er klubb endast har möjlighet att arrangera det ena.

 • Årsmöte 2022

  Den 6 mars 2022 har vi årsmöte i Svenska Australian Shepherdklubben.
  Årsmötet kommer att hållas digitalt även i år.
  Handlingar till årsmötet hittar du under Klubben - Styrelsen - Protokoll här på hemsidan. 

  Datum: 6 mars 2022

  Tid: kl 11.00

  Plats: Digitalt via zoom

  Anmälan ska göras senast den 27 februari genom denna länk:

  https://forms.gle/EdxBRW8CsZv1ea5Q8

Sidor