Arkiverade nyheter

 • Årsmöte 2022

  Den 6 mars 2022 har vi årsmöte i Svenska Australian Shepherdklubben.
  Årsmötet kommer att hållas digitalt även i år.
  Handlingar till årsmötet hittar du under Klubben - Styrelsen - Protokoll här på hemsidan. 

  Datum: 6 mars 2022

  Tid: kl 11.00

  Plats: Digitalt via zoom

  Anmälan ska göras senast den 27 februari genom denna länk:

  https://forms.gle/EdxBRW8CsZv1ea5Q8

 • Svenska Brukshundklubben byter medlemssystem

  Under perioden då Svenska Brukshundklubben byter medlemssystem kommer det tillfälligt att bli en fördröjning mellan din ansökan om medlemskap och registrering av medlemskap. Detta medför att du inte får ditt medlemsnummer och medlemsavi direkt utan de kommer att skickas ut i efterhand. Vi ber om överseende med denna tillfälliga lösning och önskar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna till vår organisation.

  Vänliga hälsningar
  Medlemsavdelningen
  Svenska Brukshundklubben

 • Valberedningens förslag SASKs styrelse 2022/2023

   Här är valberedningens förslag till styrelsen 2022/2023.

  "Valberedningen föreslår också att styrelsen utser en person i styrelsen som har särskilt fokus att bevaka RAS/RUS, då det är ett av SASKs viktigaste uppdrag som rasklubb. Vi rekommenderar Robbin Yourell Högberg till en sån post då han har relevant bakgrund och vi tror han kan utvecklas vidare."

  Kontakta valberedning@sask.nu för frågor och ev motförslag.

 • VALBEREDNINGEN EFTERLYSER!

  Som du säkert vet så drivs mycket av utvecklingen och bevarandet av Aussiens som en frisk och sund ras på ideell basis. Som rasklubb har SASK en stor och viktig roll i detta arbete. Just nu behöver vi din hjälp att hitta personer som vill bidra till det viktiga styrelsearbetet.

  Inför nästa år (2022/2023) söker vi bland annat personer till posterna nedan:

  Kassör - I den här rollen är det en klar fördel om du har viss vana av enklare bokföring. Överlämning och stöd i övergången från nuvarande kassör kommer finnas.

  Ledamot - I rollen som ledamot behöver du inga direkta förkunskaper, det viktigaste att du har en vilja att lära och sätta dig in i frågor. Ett vist mått av driv och ansvarskänsla kommer också väl till nytta.

  Vill du vara med? Eller har du tips på någon annan person? Skriv till valberedning@sask.nu

 • Årsmöte den 7 mars 2021, 13.00

  Här finner du alla handlingar som vi kommer att gå igenom på årsmötet den 7 mars. Vi påminner om informationen i kallelsen, nämligen att årsmötet kommer att hållas digitalt i två delar. På det förberedande mötet den 7 mars kommer vi att gå igenom handlingarna medan beslut tas på det efterföljande beslutsmötet.

  Du som medlem kommer att få en länk mejlad till dig från SKK några dagar innan mötet. Läs mer i den kallelse som du fick för några dagar sedan.

   
   

  Väl mött den 7 mars!

  Hälsningar,
  SASK:s styrelse

 • Kallelse till årsmöte

  Kallelse till årsmöte är publicerad sedan tidigare, men då mötet kommer att genomföras digitalt och på ett annat sätt än vi är vana vid publicerar vi här en förnyad och utökad kallelse.

  Den 7 mars kl 13.00 startar SASK:s årsmöte. Årsmötet kommer att hållas digitalt och genomföras i två delar.

  Del 1 (7 mars, kl 13.00) :

  Mötet syftar till att förbereda mötesdeltagarna för de beslut som årsmötet ska fatta. Styrelse, valberedning och motionärer presenterar sina förlag till beslut och mötesdeltagarna har möjlighet att ställa frågor och lämna yrkanden i ärenden. Det förberedande mötet leds av en av SKK utsedd mötesmoderator.

  Del 2 (startar fredagen den 12 mars och avslutas söndagen den 14 mars)

  Del 2 är ett beslutande möte i systemet VoteIT (https://skk.voteit.se). Mötet sker asynkront och är öppet under 12-14 mars. Här sker själva beslutsfattandet genom att mötesdeltagarna loggar in och lägger en röst på de beslut som de önskar att föreningen ska fatta. Mötet startar som regel kl. 9:00 den första dagen och avslutas kl. 22:00 den sista dagen. Start- och sluttider kommer att meddelas så snart de är klara, men mötet ska alltid pågå minst 60 och högst 72 timmar.

  Det är valfritt för klubbens medlemmar om de vill delta vid båda mötestillfällena eller endast vid det beslutande mötet i VoteIT. De traditionella diskussionerna och förhandlingarna som sker i ett fysiskt årsmöte förkortas och avhandlas i det förberedande mötet. Det digitala beslutsmötet i VoteIT (del 2) kan inte hantera förslag och diskussioner och erbjuder inte möjlighet att kommunicera med styrelsen eller andra mötesdeltagare. Detta kan enbart göras på det förberedande mötet (del 1, se ovan)..

  Val till förtroendeposter

  Valberedningens förslag kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar samt publiceras på hemsidan, sask.nu. Enligt SASK:s stadgar (SBK:s normalstadgar för rasklubb med en nivå) paragraf 10, moment 2, kan nominering av personer på själva årsmötet enbart ske till vakanta poster.

  Handlingarna

  Handlingarna till årsmötet publiceras på sask.nu samt skickas till medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötets del 1, den 7 mars.

  Välkomman på årsmöte!

  Styrelsen för SASK

 • Information från SASK:s styrelse (januari 2021)

  • Regelrevidering för utställning. En representant för styrelsen har deltagit i ett förmöte för att bevaka att SBK inför krav på arbetsmeriter, för att man ska erhålla cert på utställning.
  • Arrangemangskommittén fortsätter att planera för (som vi hoppas!!!) sommarens bruksmästerskap. Vi hoppas kunna ge mer handfast info inom kort.
  • Arbetet med Aussietidningen nr 1 2021 drar snart igång. Temat den här gången blir avel, mentalitet och hälsa. Har du några idéer på artiklar eller saker som du skulle vilja lära dig mer om inom detta tema? Hör av dig till redaktion@sask.nu.
  • Årsmötesplanering pågår och mötet kommer att hållas digitalt som vi berättat om tidigare. Preliminär dag är 7 mars. Mötets ungefärliga upplägg blir en dag (fast inte en hel dag förstås) där vi kan diskutera de olika punkterna och sedan ligger mötet öppet i tre dagar för att ge alla medlemmar möjlighet att gå in och rösta. Det är viktigt är att du har koll på om din mejladress är korrekt, då kallelse, handlingar och instruktioner kommer att komma till din mejlbox. Gå in på Brukshundklubbens Mina sidor - I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
   Styrelsen, valberedning och revisorer håller just nu på med sedvanliga årsmötesförberedelser (förslag på nya personer till förtroendeuppdrag, verksamhetsberättelse och –plan, bokslut, granskning av räkenskaper och förvaltning etc).
  • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem. Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Medlemskap Välkommen som medlem!

   

  Styrelsen håller alla tummar för att 2021 blir ett år där vi (så småningom!) kan träffas på tävlingar och kurser igen. Till dess – håll i, håll ut och håll avstånd så vi håller oss friska!

  Allra bästa hälsningar,

  Styrelsen för SASK

 • Prov- och träningsverksamhet

  Enligt besked från SBK kommer all officiell prov- och tävlingsverksamhet att ställas in. Beslutet gäller till och med 28 februari 2021. Besked om vad som händer efter detta datum kommer under februari.

  Verksamhet som trots ovanstående kan genomföras är MH, MT, exteriörbeskrivningar och inmätningar av hundar under förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika smittspridning. Läs mer på SBK:s sida https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapand

 • Information från SASK:s styrelse (december 2020)

  • Kullstatistiken är klar. Det har varit mycket krångel i år, nya personer som har gjort den, men det har också gjorts en extra översyn för att säkerställa att det inte smugit sig in felaktigheter. För att göra det lättare att hitta filerna, har vi skapat en ny undersida på sask.nu enkom för kullstatistiken. Notera att där finns två dokument: en för kullstatistiken och en där vi tagit fram statistik över svanslängder i registrerade kullar.
  • MT och MH kommer att genomföras i juni respektive juli i Uddevalla. Titta i tävlingskalendern. Vi måste självklart reservera oss för Coronan och de restriktioner som FHM och regeringen har. Men vi hoppas att vaccinationen har kommit så pass långt att vi kan återgå till en aktiv verksamhet.
  • Vi påminner om årsmötet 2021 som kommer att hållas den 7 mars. Mötet blir digitalt, det har vi berättat tidigare, men exakt hur upplägget blir återkommer vi till, när vi pratat med SKK.  Viktigt är att du har koll på om din mejladress är korrekt, då kallelse, handlingar och instruktioner kommer att komma till din mejlbox. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
  • Nomineringstiden för förtroendeposter inom SASK 2021 är nu slut. 15 december var sista dag, som medlemmarna kunde lämna sina förslag. Nu har valberedningen möjlighet att justera sitt preliminära förslag (det som ni fick i mejlboxen i mitten av november). Alla förslag som inkommit fram tills den 15 december kommer att presenteras på årsmötet.
  • Arbetet med den nya versionen av RAS har fått stöttning av en av Sveriges främsta experter av Australian Shepherd. Styrelsen och Avelsrådet bugar, bockar och gör vågen.
  • Aussietidningen nr 3 & 4 (extra ”tjock” version) kom till era e-brevlådor strax innan jul – denna gång i ett bläddringsbart skick. Det tog lite extra tid på slutet, då vi hade lite strul med en artikel. Bläddepdf:en i sin första version blev dessutom lite skum – tryckeriet fick göra om filen. Vi hoppas att ni loggade in igen för att få en mer läsbar fil.  
  • Årets aussie kommer inte att delas ut för 2020, enligt beslut från styrelsen. Året har inneburit begränsat med tävlingar och de av våra medlemmar som finns i riskgruppen har sannolikt varit försiktiga att delta i det som trots allt har erbjudits. Vi ser istället fram emot 2021.
  • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem. Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Klubben -> Medlemskap Välkommen som medlem!

  Styrelsen önskar er alla en god avslutning av 2020 och en bra början på 2021. Ta hand om er och era medmänniskor. Håll i, håll ut och håll avstånd!

  Allra bästa hälsningar,
  Styrelsen för SASK

 • Information från SASK:s styrelse (för november 2020)

  • Årsmötet 2021 kommer att hållas den 7 mars kl 11.00 och blir digitalt via Zoom. Kallelse med instruktioner kommer att komma till din mejl, varvid det är extra viktigt att du har angett mejladressen korrekt på Mina sidor. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
  • Valberedningens förslag på styrelse och övriga förtroendeposter har vi skickat ut till alla SASK:s medlemmar samt lagt på sask.nu. Vi påminner om att alla medlemmar har möjlighet, enligt de nya stadgarna, att komma med ytterligare förslag på namn till styrelseposter eller andra förtroendeposter. Skicka ditt förslag till styrelsen på mejl sekreterare@sask.nu  Det är viktigt att du tydligt anger att det är ett förslag till kandidat till styrelsen eller till en annan förtroendepost. Förslaget ska ange:
   • vilken funktion som avses
   • namn på kandidaten
   • en kort presentation och gärna en beskrivning varför hen är lämplig för den post som du föreslår
   • notering om att den föreslagne personen kandiderar samt dennes kontaktuppgifter
  • Möjligheten att få registrera stamtavlor för ASCA-reggade importer har styrelsen arbetat med under året. Frågan ligger nu hos Avelskommittén inom SKK som kommer att utreda möjligheterna.
  • Aussietidningen nr 3 (extra ”tjock” version) kommer ut i mitten av december. Vi är i sluttampen av arbetet.        
  • Den exteriörbeskrivning som var planerad i Helsingborg i november fick ställas in på grund av de striktare Coronarestriktioner som införts.      
  • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem! Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via https://sask.nu/klubben/medlemskap Välkommen som medlem!

  Sköt om er därute och var rädda om er och om era medmänniskor!

  Allra bästa hälsningar,
  Styrelsen för SASK

Sidor