Digitalisering av exteriörbeskrivingsprotokoll

Vi behöver din hjälp!

SBK arbetar med att digitalisera exteriörbeskrivningsprotokoll och att dessa ska finnas i vårt analysverktyg lathunden samt förhoppningsvis även tillgängligt för allmänheten via avelsdata. I och med detta behöver vi hjälp av dig som har grundläggande kunskaper i excel för att mata in värden från inskannade protokoll till en excelfil, har du möjlighet att hjälpa oss? Kontakta ordforande@sask.nu !