Arkiverade nyheter

 • Ny uppfödarlista!

  Stora nyheter för uppfödare och valpköpare!

  Styrelsen och avelsrådet har under hösten tagit fram ett nytt format på uppfödarlistan som ett led i klubbens ständiga arbete med RAS (rasspecifika avelsstrategier) och för att öka informationen till valpköpare. Det är rasklubbens skyldighet att arbeta för att uppnå de avelsstrategier som finns fastlagda i RAS och att sprida kunskap och insikt bland uppfödare och hundägare i enlighet med SBK:s verksamhetsmål. Det nya formatet på uppfödarlistan framhäver därför en uppfödares tre senaste kombinationer av föräldradjur, deras meriter och MH-status, samt den totala andelen MH:ade valpar.

 • Raskompendium och aktiviteter för 2020

  Nu går det att beställa ett helt nytt Raskompendium från Shop-sidan! Det innehåller rasstandarden tillsammans med klubbens kommentarer av olika exteriöra detaljer samt illustrationer på önskvärt - och i ett par fall icke önkskvärt - samt bilder på goda exempel. Allt bygger på fakta från exteriörkritiker och exteriörbeskrinvningar och kompendiet är ett viktigt verktyg för exteriödomarna, uppfödare och andra rasintresserade. Exteriören är en mycket viktig del av en vallnings- och brukshunds funktion – till vardags såväl som i arbete.

  Läs mer på Shop-sidan där betalningsuppgifter finns.

  Under Aktiviteter och i Kalendern finns nu datum utmarkerade för några stora händelser under 2020, mer info kommer allt eftersom.

 • Inställt
  2020-09-19 (All day) till 2020-09-20 (All day)
  Mellerud BK

  Mer info kommer!

  Anmälan via SBK Tävling här och här.

 • Inställt
  2020-06-27 (All day) till 2020-06-28 (All day)
  Eskilstuna BK

  Mer info kommer!

  Anmälan via SBK Tävling här, här och här

 • Inställt
  2020-06-28 (All day)
  Borås

  Mer info kommer!

 • Inställt
  2020-04-18 (All day)
  Uddevalla

  Anmälan via SBK Tävling.

  SASK prioriteringsordning gäller; d.v.s. platserna fördelas enligt hundarnas ålder, i första hand SASK medlemmar, i andra hand till icke medlemmar med aussies och sist andra raser

 • 2020-02-22 (All day)
  Uddevalla

  Anmälan via SBK Tävling.

  SASK prioriteringsordning gäller; d.v.s. platserna fördelas enligt hundarnas ålder, i första hand SASK medlemmar, i andra hand till icke medlemmar med aussies och sist andra raser

 • 2020-01-03 (All day) till 2020-01-06 (All day)
  Göteborg

  Kom och se vår monter på My Dog mässan!

 • 2019-12-14 (All day) till 2019-12-15 (All day)
  Älvsjö

  Kom och se vår monter på Stockholms Hundmässa!

Sidor