Årets Aussie 2021-2022

 

Resultaten för årets aussie 2021-2022 ligger nu ute vid årsmöteshandlingarna under protokoll.