Information från SASK:s styrelse (september 2020)

  • Årsmöte är det inte dags för än, men kanske har du ett förslag som du vill att vi tar upp? Skicka förslaget (eller motion som det kallas i sådana här sammanhang), så att vi har det senast den 20 oktober. Du kan mejla till ordforande@sask.nu. OBS! Var tydlig med vad ditt förslag är, så vi vet vad vi ska rösta om.
  • Kullstatistiken pratade vi om sist (då på remiss i uppfödargruppen) och den är lite försenad. Några justeringar ska göras och sen lägger vi ut den på sask.nu.
  • Uppfödarträffar. Ett upplägg finns nu klart och kommer att presenteras i kommande nummer av Aussietidingen. Håll utkik!
  • Vallningskommittén är igång och medlemmar har rekryterats in. Även detta kan ni läsa om i kommande nummer av Aussietidningen med tema vallning.
  • Aussietidningen nr 3 är försenad. Vi har därför beslutat att göra detta nummer extra fylligt och nöja oss med ett nummer i höst. Våra ideella krafter räcker inte till för två bra nummer under den korta hösten.
  • Ärendet med de olagligen kuperade svansarna följs av styrelsen. Vi har haft kontakter med den aktuella åklagaren, med SKK och med SBK för att höra hur vi kan vara behjälpliga.  Vi påminner igen: all form av kupering utan medicinska skäl är ett brott mot djurskyddslagen och att ställa ut en hund som är kuperad är inte tillåtet i Sverige. Om ägaren vet om att dennes hund är kuperad och ändå ställer ut, är detta ett brott mot SKK:s regler. Det kan få allvarliga konsekvenser. Även en naturligt kort svans som kuperats är belagd med utställningsförbud.
  • OBS!OBS!OBS!!! Ni som är medlemmar: vi påminner er återigen om att se över era medlemsuppgifter, så att där finns en aktuell e-postadress. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter. De allra flesta fick sin tidning på angiven e-postadress – vi fick ett fåtal mejl, där det inte hade funkat.
  • Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem! Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Medlemskap. Välkommen som medlem!

 

Ha en fortsatt skön höst och var rädda om er och om era medmänniskor!

Allra bästa hälsningar,
Styrelsen för SASK