Information från SASK:s styrelse (maj 2020)

Coronapandemin fortsätter och tycks göra så under ganska lång tid framöver. I skrivande stund har många europeiska länder börjat öppna upp medan Sveriges förhållningssätt med ett relativt öppet samhälle, men med restriktioner och ett stort personligt ansvar, är samma som tidigare. Det här fortsätter givetvis att påverka oss och våra arrangemang.

  • Regionala tävlingar under sommaren men inga nationella: Från den 1 juni kommer SKK att lätta något på sina regler. Det innebär att lokala eller regionala tävlingar kan genomföras med begränsat antal deltagare. SASK:s arrangemang är naturligt nationella och vi måste därför ställa in både Rasspecialen 2020 och Bruksmästerskapet (Aussie-SM). Det har vi redan berättat om. För Bruksmästerskapet hade vi ett reservdatum i augusti, men då alla nationella tävlingar ställs in till och med 31 augusti, enligt SKK:s regler, får vi inrikta oss på 2021 istället.

    Vi avvaktar fortsatt med beslutet om rasmästerskapet i lydnad och rallylydnad som är planerad till 19-20 september.
  • Planerade MH, MT och exteriörbeskrivningar görs om till regionala träffar med max två timmars restid för deltagarna. Styrelsen har varit i kontakt med de aktuella arrangörerna.
  • Respektera reglerna om restid!! Vi längtar alla efter lättande restriktioner, men det kräver allas vår följsamhet till de regler som råder. Vi vill att smittläget ska bli bättre, inte sämre. Då måste vi alla ta vårt ansvar.
  • SASK:s viktiga avelsutbildning är slutförd för i år och en majoritet av deltagarna är godkända. Nästa avelsutbildning är ännu inte planerad, men vi aviserar när den är på gång.
  • Uppfödarträffar diskuterades på årsmötet. En viktig fråga! Av Coronaskäl har vi avvaktat, men med de lättande restriktionerna ser vi att vi kan börja titta på ett upplägg för regionala träffar. Vi återkommer om detta! Håll utkik på sask.nu och på vår Facebooksida, SASK Svenska Australian Shepherdklubben.
  • Vår tidning: På grund av inställda arrangemang, som är en viktig inkomstkälla för klubben, behöver styrelsen vara försiktig med ekonomin. Den absolut största utgiftsposten som klubben har är vår medlemstidning (tryckkostnad och porto). Av försiktighetsskäl kommer därför nästa nummer av tidningen att skickas digitalt till våra medlemmar.
  • OBS! OBS! OBS!!! Ni som är medlemmar: vi påminner er igen om att se över era medlemsuppgifter, så att där finns en aktuell e-postadress. Vi kommer att skicka ut tidningen genom Medlem Online och utan e-postadress får ni inte tidningen. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
  • Stötta din rasklubb! Ni som inte är medlemmar: Bli medlem! Ni stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via Klubben->Medlemskap. Välkommen som medlem!

Försommarhälsningar,

Styrelsen för SASK