Information från SASK:s styrelse (för november 2020)

 • Årsmötet 2021 kommer att hållas den 7 mars kl 11.00 och blir digitalt via Zoom. Kallelse med instruktioner kommer att komma till din mejl, varvid det är extra viktigt att du har angett mejladressen korrekt på Mina sidor. Gå in på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ I högerspalten längst upp finns en länk, där du loggar in till Mina sidor och kan kontrollera dina kontaktuppgifter.
 • Valberedningens förslag på styrelse och övriga förtroendeposter har vi skickat ut till alla SASK:s medlemmar samt lagt på sask.nu. Vi påminner om att alla medlemmar har möjlighet, enligt de nya stadgarna, att komma med ytterligare förslag på namn till styrelseposter eller andra förtroendeposter. Skicka ditt förslag till styrelsen på mejl sekreterare@sask.nu  Det är viktigt att du tydligt anger att det är ett förslag till kandidat till styrelsen eller till en annan förtroendepost. Förslaget ska ange:
  • vilken funktion som avses
  • namn på kandidaten
  • en kort presentation och gärna en beskrivning varför hen är lämplig för den post som du föreslår
  • notering om att den föreslagne personen kandiderar samt dennes kontaktuppgifter
 • Möjligheten att få registrera stamtavlor för ASCA-reggade importer har styrelsen arbetat med under året. Frågan ligger nu hos Avelskommittén inom SKK som kommer att utreda möjligheterna.
 • Aussietidningen nr 3 (extra ”tjock” version) kommer ut i mitten av december. Vi är i sluttampen av arbetet.        
 • Den exteriörbeskrivning som var planerad i Helsingborg i november fick ställas in på grund av de striktare Coronarestriktioner som införts.      
 • Vi avslutar som vi brukar: Stötta din rasklubb! Du som inte är medlem – bli medlem! Du stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Enklast går du in via https://sask.nu/klubben/medlemskap Välkommen som medlem!

Sköt om er därute och var rädda om er och om era medmänniskor!

Allra bästa hälsningar,
Styrelsen för SASK