Om ögonlysning 2020

Med anledning av den rådande pandemin har uppfödare signalerat att det kan vara svårt att genomföra ögonlysning och SASKs syn på detta har efterfrågats.

SASK rekommenderar ögonlysning av samtliga valpar (innan 10 veckors ålder) vart fjärde år med start 2016. De som har möjlighet att ögonlysa sina valpar enligt dessa rekommendationer under 2020 bör göra det. De som inte har möjlighet att genomföra det avstår. Det finns ingen anledning att bryta mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna genomföra en ögonlysning i en annan region. Ögonlysningen görs enligt RAS för att säkerställa att det positiva läget vi har avseende ögonhälsan inte försämras. Skulle andelen ögonlysta valpar under 2020 vara för lågt för att kunna uppfylla detta mål kommer tiden för ögonlysning att förlängas in på 2021. Detta kommer i så fall att meddelas i slutet av året.