Arkiverade nyheter

 • Årets Aussie!

  Nu är det dags att utse Årets Aussie igen. Glöm inte skicka in era resultat! 

  Här nedan kommer texten som ni även kan hitta under "Regler för Årets Aussie"


  Årets Aussie utses i grenarna:

  Allroundaussie
  Agility
  Bruks

  Spår
  Sök
  Rapport
  Skydd

  Heelwork to Music
  Freestyle
  Lydnad
  Rallylydnad
  Utställning
  Vallning
  ASCA (vallning)

 • Motioner till årsmötet.


  Hej alla medlemmar i Svenska Australian Shepherdklubben. Tiden går fort och det är dags att blicka framåt. Styrelsen vill påminna om att motioner till årsmötet 2015 måste vara SASK:s sekreterare tillhanda senast den 20 oktober 2014. Förutom själva sakfrågan måste motionen innehålla namn och kontaktuppgifter samt medlemsnummer i SASK på motionären. Motionen och styrelsen förslag med anledning av motionen kommer att behandlas på årsmötet. Motionen skickas med e-post till sekreterare@sask.nu

 • Bruksläger 2015

  I senaste numret av Aussietidningen så skrev vi om ett bruksläger 2015. För att det ska bli så bra som möjligt så har vi fått ändra datum och plats.

  Vi kommer hålla till på Kyrkekvarn i Mullsjö och datumet är 7-9 maj 2015.

  Eftersom brukset innehåller både skogsarbete, lydnad och uppletande så är det bättre att deltagarna får träna på alla dessa delar. Lägret kommer vara upplagt så att det blir två dagar skogsarbete och en dag med lydnad och uppletande för alla grupper.  Emelie Södergren (http://www.bruksviljan.com) kommer hålla i lydnaden och uppletandet. Jakten på de andra instruktörerna fortsätter...

  Håller er uppdaterade via Nyhetssidan eller Facebookgruppen.

   

 • Nu är det dags att skicka in bilder till 2015 års aussiekalender!

  Bilderna ska helst vara i originalformat – lågupplösta eller för små bilder kommer inte med.
  Max 2 bilder per medlem.
  Gärna bilder på aktiva aussies i alla väder och årstider!
  Inga människor på bilderna.
  Du måste vara medlem i SASK för att kunna få dina bilder med i kalendern!
  Döp bilderna till hundens smeknamn+en siffra för att särskilja om du skickar in fler på samma hund. I mailet skriver du sedan hundens hela kennelnamn, inkl smeknamn.
  Fotografens namn måste anges, liksom vem som skickar in bilderna (givetvis måste fotografen ge sitt tillstånd om du själv inte tagit bilden) Beroende på hur många bilder som skickas in, publicerar vi i mån av plats och förbehåller oss rätten att välja ut de bilder vi tycker passar bäst. Den som skickar in bilden som väljs till framsida, belönas med en kalender!

  Senast den 19 oktober måste vi få in bilderna – men ju tidigare, desto större chans att komma med! Maila in bilderna till: kalender@sask.nu

  Du kommer att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt mail.
   

 • Hundgenetikgruppens projektresultat om hundars vardagsbeteende

  Hundgenetikgruppen vid SLU genomför för närvarande ett projekt där man studerar hundars vardagsbeteende. I studien som baseras på en enkät ingår 20 raser, däribland Australian Shepherd. Insamlingen av enkätsvaren började sommaren 2012. Enkäten består av samma frågor som den som användes i projektet Mentalt sund collie. Totalt svarade varje hundägare på 152 frågor om sig själv, hundens identitet och hundens beteende i olika vardagssituationer. Genom att svara på hur ofta eller hur mycket hunden visar ett specifikt beteende, på en skala mellan 1 och 5, har hundägarna beskrivit deras hunds vardagsbeteende. Höga värden innebär att hunden visar beteendet ofta eller mycket.

  Frågorna i enkäten kan läggas ihop för att skapa ett värde för olika beteenden t.ex. jakt (av t.ex. harar, ekorrar och liknande om tillfälle ges), träningsbarhet och rädsla för främmande människor. För alla hundar vi har svar om, har vi genom att lägga ihop hundägarens svar på frågorna skapat 16 beteendeegenskaper. Varje beteendeegenskap baserades på svaren från mellan fyra och tio frågor.
   Under våren har SLU gjort de första genetiska analyserna av svaren, sammanställd i texten ”Genetiska analyser av vardagsbeteende”.
  Mer information om projektet finns på hundgenetikgruppens hemsida samt här under.

 • Redovisning av inrapporterade sjukdomar/tillstånd ( f.n. epilepsi)

  Styrelsen och avelsrådet har efter diskussion enats om att utveckla redovisningen av sjukdomstillstånd (i dagsläget epilepsi) på inrapporterade hundar. I dagsläget redovisas endast registreringsnummer, i fortsättningen kommer även namn och första generationen härstamning visas. Anledningen är att dessa uppgifter redan nu är offentliga och att vi på detta sätt förenklar för uppfödare, hundägare och presumtiva valpspekulanter att hitta aktuell information på rasklubbens hemsida.

Sidor