Wow Lixoms

Ägare:
Liz Knutsson

Webbsida

Email

Adress

Liz Knutsson
sandbäcken 721
39595 Rockneby
Medlemsnummer:
655 685
Startår för uppfödningen:
2012
Totalt antal avkommor:
71
Procent MH:ade avkommor:
80%
Totalt antal MH:ade avkommor: 43Antal valpar undantagna från MH: 17
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.