Wow Lixoms

Ägare:
Liz Knutsson

Webbsida

Email

Adress

Liz Knutsson
Sommarlovsv. 19
393 63 Kalmar
Medlemsnummer:
655 685
Startår för uppfödningen:
2012
Totalt antal avkommor:
53
Procent MH:ade avkommor:
77%
Totalt antal MH:ade avkommor: 41