Vildhallonens

Ägare:
Cecilia Risvall & Emmilie Rylander

Webbsida

Email

Adress

Cecilia Risvall & Emmilie Rylander
Trädgårdsvägen 10
821 61 Arbrå
Medlemsnummer:
1 063 002
Startår för uppfödningen:
2018
Totalt antal avkommor:
22
Procent MH:ade avkommor:
93%
Totalt antal MH:ade avkommor: 14Antal valpar undantagna från MH: 7
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.