Tillyhills

Ägare:
Tina Johansson

Webbsida

Email

Adress

Tina Johansson
Biskopsbergsv.29
371 93 Karlskrona
Medlemsnummer:
529 024
Startår för uppfödningen:
2007
Totalt antal avkommor:
124
Procent MH:ade avkommor:
90%
Totalt antal MH:ade avkommor: 104Antal valpar undantagna från MH: 9
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.