Tillyhills

Ägare:
Tina Johansson

Webbsida

Email

Adress

Tina Johansson
Biskopsbergsv.29
371 93 Karlskrona
Medlemsnummer:
529 024
Startår för uppfödningen:
2007
Totalt antal avkommor:
104
Procent MH:ade avkommor:
76%
Totalt antal MH:ade avkommor: 79