Tillyhills

Tillyhills

Ägare:
Tina Johansson

Adress

Tina Johansson
Biskopsbergsv.29
371 93 Karlskrona

Email

Webbsida

Medlemsnummer

529 024
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
105
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
85
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
53%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
93%
Procent HD-röntgade:
98%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
45%