Stringfellows

Ägare:
Eva Karlsson

Email

Adress

Eva Karlsson
Tångenvägen 32
45235 STRÖMSTAD
Medlemsnummer:
140 318
Startår för uppfödningen:
1992
Totalt antal avkommor:
22
Procent MH:ade avkommor:
100%
Totalt antal MH:ade avkommor: 8Antal valpar undantagna från MH: 14
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.