Sjöliden's

Ägare:
Jennie Blomgren

Webbsida

Email

Adress

Jennie Blomgren
Toreby mosse 530
442 74 Harestad
Medlemsnummer:
727 172
Startår för uppfödningen:
2021
Totalt antal avkommor:
16
Procent MH:ade avkommor:
100%
Totalt antal MH:ade avkommor: 15Antal valpar undantagna från MH: 1
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.