Sjöliden's

Ägare:
Jennie Blomgren

Webbsida

Email

Adress

Jennie Blomgren
Toreby mosse 530
442 74 Harestad
Medlemsnummer:
727 172
Startår för uppfödningen:
2021
Totalt antal avkommor:
8
Procent MH:ade avkommor:
88%
Totalt antal MH:ade avkommor: 7