Peak'nStuff

Ägare:
Tove Ekman

Webbsida

Email

Adress

Tove Ekman
Röshult Åkastu 1
342 52 Vislanda
Medlemsnummer:
328 604
Startår för uppfödningen:
2012
Totalt antal avkommor:
51
Procent MH:ade avkommor:
100%
Totalt antal MH:ade avkommor: 48Antal valpar undantagna från MH: 3
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.