MiVinna's

Ägare:
Emelie Merenius

Webbsida

Email

Adress

Emelie Merenius
Ljurhalla Hjulsered 3
447 94 Vårgårda
Medlemsnummer:
375 339
Startår för uppfödningen:
2009
Totalt antal avkommor:
15
Procent MH:ade avkommor:
93%
Totalt antal MH:ade avkommor: 14