Min Uniqa

Ägare:
Linda Eriksson

Webbsida

Email

Adress

Linda Eriksson
Malmagatan 19G
64260 Malmköping
Medlemsnummer:
660 111
Startår för uppfödningen:
2016
Totalt antal avkommor:
36
Procent MH:ade avkommor:
100%
Totalt antal MH:ade avkommor: 36