Min Uniqa

Min Uniqa

Ägare:
Linda Eriksson

Adress

Linda Eriksson
Västeråsvägen 38A
632 23 Eskilstuna

Email

Webbsida

Medlemsnummer

660 111
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
15
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
7
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
100%
Procent HD-röntgade:
100%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
86%