Min Uniqa

Ägare:
Linda Eriksson

Webbsida

Email

Adress

Linda Eriksson
Aronstorp 8
64296 Malmköping
Medlemsnummer:
660 111
Startår för uppfödningen:
2016
Totalt antal avkommor:
36
Procent MH:ade avkommor:
75%
Totalt antal MH:ade avkommor: 27